ดวงใจใยมืดบอด
  ด้วยดวงตาแห่งความรัก
  Power of Unity พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว
  กางเขนงามยามฉันแบกรับ
  แสงรักกระพริบพราวเจ้าดาวน์ดวงน้อย
  เปลี่ยนดวงใจลูกเถิด
  คือถ้อยธรรมนำชีวิต
  ภายใต้ปีกของความถ่อมตน
  เครื่องบูชาที่หอมละมุน
  มานนาใหม่...ให้ชีวิต
  ขนมปังและปลากับพระเมตตาของพระเจ้า
  เสริมพลังใจ...ให้พลังบวก
  เราต่างเป็นคนพิเศษ
  ความเชื่อที่เจือจาง
  ปราศจากพระองค์ ลูกคงไม่มีสิ่งใดเลย
  ผู้พิทักษ์แกะน้อย
  แสงธรรมนำทาง แสงสว่างนำใจ
  Bagno ห้องชำระจิตวิญญาณ
  ไม่มีสิ่งใดทำร้ายเราได้ ตราบเท่าที่ใจ...ใกล้ชิดพระเจ้า
  สุขล้ำตามน้ำพระทัย...สุดใจตามน้ำพระธรรม
  โคกนาฎกรรมเงียบของมนุษย์
  จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน
  ผู้มีอิสรภาพจากเงามืด
  ฟังธรรมาจารย์แต่จงอย่าเป็นเช่นธรรมาจารย์
  ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้า
  เรียงร้อยเรื่องราวชีวิต...ใกล้ชิดพระวาจา
  สิ่งเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยพระพร
  ผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปราน
  แสงสว่างส่องทางชีวิต
  หวังใจในสันติ
  วันเวลาแห่งพระพร
  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และลูกของพระเจ้า
  บุตรแห่งทิวากาล
  จงตื่นเฝ้าระวังไว้เถิด
  ความสุขบนความทุกข์ยาก
  คริสตชนคนของพระคริสต์
  เพราะพระองค์ทรงเคียงใกล้ไม่ห่างเลย
  ภายใต้เงามืดมิด เพียงมีพระคริสต์นำทาง
  สวนองุ่นของพระเจ้า
  สร้างสุขจากสิ่งที่มี
  สิ่งที่น่ารังเกียจ
  ประโยชน์อันใดเล่าเอย
  พระองค์ใส่ใจ อภัยดูแล
  วิญญาณข้าฯ ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
  ความเชื่อเป็นพระพร
  ไม่มีสิ่งใดมาพรากรักเราไปได้
  ศาสนาแห่งความรัก
  คือพลังชีวิตและจิตใจ
  รางวัลของผู้ชอบธรรม
  ฆ่าได้เพียงกาย
  คือแสงทองส่องชีวิต
  จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  เพราะพระองค์ทรงหนุนนำ
  มั่นใจในพระเมตตา นำพาชีวิตก้าวไป
  ความทุกข์ทนบนความสุขใจ
  ศิลาหัวมุม
  อย่าคุยกับปีศาจ
  มองด้วยใจแห่งรัก
  รักให้มากพอที่จะเชื่อ
  ลมหายใจของวันใหม่
  เหมือนลิ้นของศิษย์ที่พระองค์ทรงสอน
  Covid-19 มาตรการจัดระเบียนโลก
  โรคร้ายฝ่ายวิญญาณ
  ธารน้ำแห่งชีวิต
  อิ่มเมตตา..มหาพรต
  คริสตชนคนของความรัก
  ข้าพเจ้าเป็นของพระคริสต์
  รักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด
  แสงสว่างส่องชีวิตหรือที่มือมิดปกคลุมใจ
  รอคอยด้วยความหวังสร้าพลังด้วยใจ
  ด้วยความหวังในองค์พระเจ้า
  ทอแสงทองส่องทางธรรม
  อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง
  เพราะพระองค์ทรงนำทาง
  ผู้มีปรีชาญาณ
  ปณิธานความรัก
  ภูมิคุ้มกันใจ
  หากพระองค์ทรงพอพระทัย
  คริสตชนผู้สร้างสันติ
  พลังคิดบวกสร้างสันติ
  การทำงานเป็นพระพร
  ใต้ปีกแห่งรัก ข้าฯจักปลอดภัย
  ทรงเคียงข้างในวันข้าฯอ่อนแรง
  ทรงเคียงข้างในวันอ้างว้างระทมใจ
  กำลังใจจากใครหนอ
  จักขอบพระคุณในทุกกรณี
  ผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์
  ผู้มั่งคั่งแห่งฟ้าสวรรค์
  บุตรแห่งฟ้าสวรรค์ คนชอบธรรมผู้ยากไร้
  แกะตัวที่หนึ่งร้อย
  กางแขนโอบกางเขน
  ของขวัญแห่งชีวิต ผู้มีจิตถ่อมใจลง
  ความน่ายินดีของการถูกเฆี่ยนสอน
  ความยิ่งใหญ่ของผู้มีใจนบนอบ
  จงคาดสะเอวและตะเกียง
  ขุมทรัพย์แท้แห่งชีวิต
  อับบา อับบา พระบิดาผู้น่ารัก
  สัมพันธภาพฝายจิตบนโลกชีวิตที่วุ่นวาย
  ชาวสะมาเรียใจดี ศักดิ์ศรีลูกพระแท้จริง
  บัญชีสวรรค์...ชื่อของฉันจารึกไว้
  เพราะพระเมตตาปกปักษ์พิทักษ์ข้าฯ
  อาหารวิญญาณ
  เส้นทางของความทุกข์ยากนำพระพร
  พลังผู้เสริมเติมพลังชีวิต
  ในพระวิหาร.. ในใจกลางชีวิต
  สันติสุขในรักแท้
  เสียงที่คุ้นเคย
  ผลแห่งพระคำ นำกิจการ
  สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด
  สิ่งของบนแผ่นดิน
  แทนรัก
  กาลเวลาพิสูจน์คน
  ด้วยดวงตาแห่งความรัก
  จงยืนหยัดอย่างมั่นคง
  สิ่งของของโลก
  พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
  ศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์
  ปล่อยไปด้วยใจให้พร
  พุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดาร
  พลังชีวิต
  ภารกิจรักแท้
  ครอบครัวในพระจิตเจ้า
  พระพรมีไว้เติมเต็มกันและกัน
  ดั่งน้ำทิพย์แห่งชีวิต
  ดาวประจำพระองค์
  สุขเมื่อได้เชื่อ
  มาตราส่วนประมาณค่า
  พระวาจาคือคำตอบ
  ภารกิจรักบนความเหนื่อยยาก
  เพราะวันเวลาเป็นของพระองค์
  น้ำครึ่งแก้ว
  หากเรารักใครสักคน
  ขอรับใช้ ชีวิตข้าขอรับใช้
  อูฐลอดรูเข็ม
  สิ่งน้อยๆนี้ขอมอบถวายพระองค์
  กางเขนแห่งชีวิต
  การกระทำดังกว่าคำพูด
  บุญของผู้มีใจยากจน
  มลทินใจ
  ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
  รักให้เหมือนที่พระองค์ทรงรัก
  มานนาแห่งรัก
  ให้ด้วยใจที่ยิ่งใหญ่
  พักผ่อนพึ่งพิงอิงพระองค์
  ถักทอสายใยแห่งรัก
  แสงสว่างของผู้ถูกเหยียดหยาม
  ข้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
  รางวัลของข้าพเจ้า
  เพราะดินนั้นมีพลัง
  สู่บ้านแท้นิรันดร
  เพระพระคริสตเจ้าคือภูมิต้านชีวิต...
  องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
  พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิต
  พยานชีวิต...พระคริสต์นำทาง
  ผู้รับเลือก
  ในพระองค์
  ลูกแกะตัวที่ต่าง
  เพราะพระเจ้าคือที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
  ความเชื่อที่มองไม่เห็น
  ธรรมล้ำลึกปัสกา
  เอโลอี เลมา สะบัคทานี
  เมล็ดพันธุ์แห่งรัก
  เราเป็นผลงานของพระเจ้า
  อย่าทำบ้านพระบิดาของเราให้เป็นตลาด
  ผู้ที่ถูกเรียก
  มหาพรตแห่งความรัก
  มีมลทิน มีมลทิน
  เพราะเห็นแก่ข่าวดี
  จงเชื่อฟังเถิด
  เส้นทางของพระองค์
  ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า
  แสงสว่างแห่งองค์ทรงนำทาง
  คำพูดเป็นพระพร
  ด้วยพลังและความหวังใหม่
  เสียงอธิษฐานคำภาวนา
  ฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่
  จงระวัง จงตื่นเฝ้าเถิด
  ผู้มีเมตตา
  พระพรที่เพี่มพูน
  แบ่งน้ำมันให้ฉันหน่อย
  สุขแท้จริงคือทุกสิ่งในพระองค์
  จงรักอย่างที่ความรักเป็น
  ของของโลก...ของของพระเจ้า
  ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
  ขอพระองค์ทรงเลือกสรร
  กำลังใจ แรงผลักดันยิ่งใหญ่ของชีวิต
  โอกาสของการมีชีวิต
  ไม่ว่าอยู่หรือตายข้าพเจ้าก็เป็นของพระเจ้า
  หนี้ความรัก
  ที่กางเขนนั้นไม่หวั่นไหว
  ชัยชนะของข้าพเจ้า
  ผู้รับใช้ต่ำต้อย
  ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงๆ
  แสงประทีปส่องวิญญาณ
  ศิษย์พระคริสต์
  เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร
  ใครมีหูก็จงฟังเถิด
  แอกของเราอ่อนนุ่ม
  ท่าคือศิลา
  สุขแท้ในวิญญาณ
  อาหารเลี้ยงวิญญาณ
  เพราะพระองค์ทรงรักเรา
  หนึ่งเดียวกันด้วยพระพรพระจิตเจ้า
  หนทางสู่เมืองสวรรค์
  ยอมทุกข์เพราะความดี
  สู่บ้านพระบิดา
  ดั่งแกะที่พลัดหลง
  มิตรภาพ และควาทรงจำ
  รัก เชื่อ หวัง เป็นพลังชีวิต
  สิ่งที่อยู่เบื่องบน
  หน้าข้าพเจ้าด้านเหมือนหิน
  ชีวิตใหม่ในพระองค์
  ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป
  ธารชีวิต
  ในพระองค์..ผู้ทรงปกปักษ์พิทักษ์ข้าฯ
  จุดเริ่มต้นของ 40 วัน แห่งการเดินทางสู่แสงสว่าง
  จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย
  ข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้า
  จงตัดมันทิ้งเสีย
  แสงทองส่องโลก
  จิตแห่งนิวาตะ
  จงตามเรามาเถิด
  เป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต
  อำนาจของข้าพเจ้า...ข้าพเจ้าเป็นของพระองค์
  ทาสความชอบธรรม
  ตะเกียงชีวิต
  พระเจ้าสถิตกับเรา
  ผู้ที่ต่ำต้อย
  จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า
  จงตื่นเฝ้าระวังเถิด
  โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย
  ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข
  ผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง
  ทรงสดับฟังคำร้องทูล
  สรรเสริญและขอบพระคุณ
  With God all things are possible
  เมตตาธรรมนำรักสู่โลก
  บุตรของโลกและบุตรของความสว่าง
  การกลับใจของคนบาปคนหนึ่ง
  กางเขนคือความรอดของวิญญาณ
  ผู้ต่ำต้อย
  วิญญาณข้าพเจ้า ประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
  ลมหายใจสุดท้าย
  พระองค์จะมาในเวลาที่ไม่คาดหมาย
  ทรัพย์สมบัติทางใจ
  จงขอ จงหา จงเคาะ
  อย่าห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก
  รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง
  มงกุฎแห่งความชอบธรรม
  บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ
  ธารน้ำแห่งชีวิต
  ผู้ที่ได้รับการอภัย...
  คนของพระเจ้า
  ขนมปังและปลาของฉัน
  พระตรีเอกภาพ ความสัมพันธ์หนึ่งเดียว
  พระจิตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  พระจิตเจ้า พระพรที่ต้องแบ่งปัน
  สันติสุขในใจ
  บัญญัติรัก บัญญัติชีวิต
  ข้าพเจ้าคือลูกแกะต่ำต้อย
  ท่านรักเราไหม
  เราส่งท่านไปฉันนั้น
  พระเยซูเจ้า...ความหวังของข้าพเจ้า
  ทางแห่งกางเขน
  พระเมตตายิ่งใหญ่ ไม่มีวันสูญสิ้นเลย
  ด้วยดวงตาแห่งรัก...
  ประตูของวิญญาณ
  ผู้วิเศษย่อมสร้างสิ่งที่วิเศษ
  เมตตาธรรม..ของคนไม่ธรรมดา
  จงแล่นเรือออกไปในที่ลึก
  เมื่อข้าฯได้รับการรักษา
  พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้
  ผลงานจากพระจิตเจ้า
  เพราะพระเมตตาปกป้องข้าพเจ้า
  ดาวนำทาง...แสงสว่างนำชีวิต
  จงทำทุกสิ่งด้วยความอ่อนโยน
  เวลาแห่งความรัก...และการแบ่งปัน
  จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย
  ด้วยแรงแห่งคำอธิษฐาน
  พระองค์เป็นความชอบธรรม
  ให้ความจริงชี้นำทาง
  แสงแห่งพระวาจา
  พระองค์ทรงเลี้ยงดู
  ในพระองค์คือความสุขแท้จริง
  ความเชื่อทำให้รอดพ้น
  ผู้ที่ปราถนาจะเป็นใหญ่
  พระวาจาคือชีวิต
  ผู้ใดเป็นเหตุให้เกิดบาป
  พระองค์ทรงปกป้อง
  โปรดประทานความเชื่อแก่ลูกเถิด
  พระเจ้าทรงเลือกสรร
  พระจิตเจ้าทรงเป็นผู้ประทานชีวิต
  ศัตรูสุดท้ายคือความตาย
  พระองค์ทรงเลี้ยงดู
  มานาสวรรค์
  พระพรแห่งการแบ่งปัน
  ดังฝุงแกะไม่มีคนเลี้ยง
  พระหรรษทานเพียงพอสำหรับข้าพเจ้า
  ประตูนรกจะไม่มีวันชนะ
  ข้าพเจ้าเชื่อ
  ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเอง
  เราจะอยู่กับท่าน
  พระพรพิเศษในชีวิต
  โปรดประทานพระปรีชาญาณ
  ผู้เลี้ยงเพียงคนเดียว
  ความรักของพระเจ้านั้นย่อมสมบูรณ์
  ที่โกละโกธา
  บุตรของแสงสว่าง
  ความสว่างเข้ามาในโลกนี้แล้ว
  เปลี่ยนดวงใจลูกเถิด
  เราพอใจ จงหายเถิด
  เรากำลังแสวงหาพระองค์
  จงเงียบ
  ในอ้อมกอดพระองค์..ขอทรงเมตตา
  พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหน
  จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า
  จงตื่นเฝ้า
  เมตตากิจ กิจการแห่งรัก
  บุตรแห่งความสว่าง
  รักพระเจ้า รักเพื่อนมนุษย์
  ของของซีซาร์ จงคืนให้ซีซ่าร์
  กิจการแห่งรัก
  พระวาจานำทาง
  เพราะพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้ง
  ประโยชน์ใดเล่าเอ่ย
  ท่านคือศิลา
  เพียงลูกได้เชื่อ
  ปลาไหนดีควรล้วนคัดเลือกมา
  ท่อธารชีวิต
  ปังทรงชีวิต
  ทันเวลาเสมอ
  ชีวิตคือพระพร
  จงมุ่งมั่นในทางดี
  คุณค่าและแสงสว่าง
  ให้ลูกเชื่อ
  พรจากบิดามารดา
  อย่าบ่นว่านินทากันเลย
  แม่จ๋า..แม่มารีย
  ความพอดีอยู่ที่ใจ
  เพราะความรักนั้นงดงาม
  พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าฯจะต้องเล็กลง
  จากรุ่นสู่รุ่น
  หอบฝัน
  พระบุตรองค์น้อยในรางหญ้า
  ยิ่งไขว่คว้า ยิ่งไกล
  อธิษฐานด้วยความเชื่อ
  พระเยซูในหัวใจคนต่างความเชื่อ
  ผึ้งน้อยด้อยค่า
  เพียงพระองค์ที่งดงาม
  ในเจ้าเอ๋ย..ไข่วคว้าหาสิ่งใด..
  ความแตกต่างสู่การให้อภัย
  ความเชื่อดุจโล่ดับธนูไฟของมาร
  สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในเมือง
  ระลึกถึงนักบุญเทเรซา
  เพราะพระองค์ทรงเมตตา
  เหนือผืนแผ่นฟ้าที่ว่ากว้าง
  อย่าทะนงตน
  พระเมตตายิ่งใหญ่
  พระปรีชาญาณรุ่งโรจน์กว่าดวงอาทิตย์
  พฤกษา...วาจาธรรม
  มองคนมองลบอย่างไร..ให้ใจคิดบวก
  อนิจัง...กายเนื้อเอ๋ย
  พระองค์ทรงทันเวลาเสมอ
  เจียมตน...เจียมใจ
  ปราชญ์ย่อมระงับโทสะ
  แอกของเราก็พอเหมาะ
  บทเพลงจากดวงใจ สายใยแห่ความรัก
  รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
  หน้าไหว้หลังหลอก
  คุณค่าของงานชิ้นน้อย
  เหมือนจะสิ้นไฟฝัน
  ธารน้ำเย็น
  พระของชนทุกชาติ ทุกภาษา
  ประสบการณ์ผ่านชีวิต
  ในพระองค์ขอทรงนำทางลูก
  ทำเช่นไรให้ใจร่มเย็น
  อุ้มชู้ข้าฯ ไว้ในอ้อมแขน
  อิ่มด้วยรักและเมตตา
  เราจึงรู้จักความรัก
  คำพ่อสอน ให้มองย้อนตัวเอง
  คุณค่าของความไม่สมบูรณ์
  ด้วยความหวังในความเชื่อ
  โอ้ อับบา พ่อจ๋า
  หากปราศจากพระองค์ ลูกไม่มีอะไรเลย
  ค่ำคืนแห่งแสงดาว
  คือความสุขใจ
  พระเจ้าทรงรัก
  ความรักชนะทุกอย่าง
  เติมไฟให้กำไรชีวิต
  มนุษย์เล่า เขาคือใคร
  ที่กำบังยามร้อนแรง
  พลังแห่งการภาวนา
  ดินคือดาว
  รักใสใสในวันวาเลนไทน์
  บทสอนใจจากต้นไทรใหญ่
  อนิจจัง
  ผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่
  พระเยซู บรมครูแห่งชีวิต
  สายธารแห่งพระพร
  แบ่งรักออกไป รักจะเติบใหญ่สวยงาม
  เทศกาลแห่งการให้..ใจเป็นสุข
  เหนือสิ่งสุดท้าย
  ลำธารแห่งชีวิต
  เทศกาลแห่งการให้และการรับใช้
  จงรู้จักตอบทุกคนอย่างดีที่สุด
  อภัยเถิดเปิดใจอภัยกัน
  หยาดค้างหยดน้อย
  โปรดทรงอภัยเถิด
  Heaven is for Real
  รักด้วยการกระทำ ไม่ใช่คำพูด
  นายชุมพาบาลที่ดี
  เราไม่ท้อถอย
  พระคุณซ้อนพระคุณ
  เคล็ดลับของความพอใจ
  เท่านี้ที่พอเพียง
  โลกสวยด้วยมือเรา
  โปรดช่วยลูกให้รอดพ้น
  อยู่เพื่อรับใช้
  ความเชื่อ...ช่างเปราะบาง
  คำพูดอ่อนโยน
  ความเชื่อ...ช่างเปราะบาง
  คำอธิษฐานของลูกแกะตัวน้อย
  การเจริญเติบโตของความเชื่อ
  เรื่องเล่าของพ่อ..กับงานของฉัน
  ผู้พิพากษา
  สัญญาณธรรมชาติ
  ในทุกเวลา ข้าฯขอขอบพระคุณ
  บทเพลงของชีวิต
  โปรดยกโทษให้ฉันเถิด
  ผู้จาริก...บนทางชีวิต
  ความเชื่อ ความหวัง และความรัก
  ด้วยรักที่อบอุ่น
  วันใจทดท้อ ขอเพียงพระองค์เคียงข้าง
  พระองค์ทรงเมตตากรุณา
  ความรักของพระเจ้า
  ด้วยไมตรีที่ยิ่งใหญ่
  เสื้อตัวเก่า
  พักยก
  แม้ร่างกายจะสูญสิ้น
  ลบเลือนความระแวงแคลงใจด้วยไฟรัก
  โปรดทรงชำระดวงใจข้าฯ
  ของประธานจากพระเจ้า... พระเมตตาของพระองค์
  เป็นกำลังหนุนใจให้ใครที่อ่อนแรง
  คำพูดดั่งขนนก
  พระเยซูเจ้าเป็นนายชุมพาบาลที่ดี
  โปรดไปจากข้าพเจ้าไปเสียเถิด
  ลูกหว้า
  รักพระ รักเพื่อมนุษย์
  จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด
  ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย เอื้อาทร
  ค่ำคืนเงียบงัน
  เพียงพระองค์ทรงเมตตา
  ลูกแกะของพระเจ้า
  สุขกายหรือสบายวิญญาณ
  ธรรมชาติบำบัด
  ความยุติธรรมของชีวิต
  พระเจ้าทรงเติมจิตใจฉัน
  ยิ้มรับเสียงริดรอน
  จงเลี้ยงดูแลแกะของเราเถิด
  วาเลนไทน์ที่เปล่าว่าง
  ฉันจะกลับไปหาพ่อ
  ท่านล่ะ คิดว่าเราเป็นใคร
  ความแตกต่าง... เติมเต็มกันและกัน
  รอยเท้าบนผืนทราย
  เพียงสัมผัส
  การกลับใจของใครคนหนึ่ง
  This is an evil generation
  แด่..คุณครู ด้วยดวงใจ
  ดวงดาวที่พราวฟ้า
  ความมืดกลืนแสงสว่างไม่ได้
  ชีวิตแม้จำเจ แต่ยังโอเคใช่ไหม
  เพราะพระองค์คือเจ้าชีวิต
  สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่า "ชูก้าไรเดอร์"
  แด่..เธอ... ผู้เป็นความสดใสของชีวิต
  เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลแห่งการให้
  แต่งแต้มใจให้พระพร
  ใจยอมแพ้ เพราะกายอ่อนแอ ใช่ไหม
  วันอ่อนแรง
  อยากให้ความรัก
  ผู้เลี้ยงแกะที่ดี...สู่หยาดน้ำค้างที่กลางใจ
  หนทางตรงตัดผ่านถิ่นทุรกันดาร
  หัวใจที่แตกต่างแบบอย่างจากพระบิดา
  จงแล่นเรือออกไปในที่ลึก
  สะพานชีวิต
  สอนใจตัวเอง
  ทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก
  สายสัมพันธ์แห่งรัก
  เรื่องสอนใจ ช่วงน้ำหลาก
  ปูนิ่ม
  พลังใจไม่สิ้นสูญ
  บ้านคนบาป
  ของพระองค์
  กุหลาบสวรรค์
  ผสานไว้เป็นหนึ่งเดียว
  บทภาวนาขอความอดทน
  โลกใบเล็กของฉัน
  วิถีที่ดีที่สุด
  หยาดหยดน้ำใจ
  มากแค่รัก
  รอยแปดเปื่อนของวิญญาณ
  หากไร้พระองค์..ลูกก็ไม่มีอะไรเลย
  เก็บน้ำค้างมาฝาก
  เพื่ออะไร...หรือเพื่อใคร
  ทรงเลี้ยงดูข้าฯ
  แม่...
  กำลังใจ..ให้ไปไม่มีหมด
  นกกระจาบ
  ที่ขอบฟ้า...ทารุ้งงาม
  ข้าพเจ้ามีธรรมชาติมนุษย์
  เพราะความฝันจึงทำให้ฉันมีชีวิตอยู่
  ขอให้ลูกถูกตีสอน
  นิ่งสงบ...สยบปัญหา
  เหมาะสมและถูกต้องยิ่งนัก
  บางคุณค่ารักษาด้วยใจ
  ทุกสิ่งที่ผูกไว้ในโลก
  รักยิ่งใหญ่...ของผู้ชายคนหนึ่ง
  คำสัญญา
  ธารแห่งความรัก..ล้นมาจากแดนสรวรรค์
  เหตุผลของการมีชีวิตอยู่
  เพียงข้าฯปรารถนา... พระองค์ก็ทรงเมตตา
  อยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีดี
  กางเขนโอบกอด
  ประตูแคบ
  สวมชีวิตใหม่
  นาฬิกาชีวิต
  บทเรียนจากไข่ บทสอนใจจากดักแด
  เราได้เรียกท่านว่ามิตรสหาย
  วันฉลองนักบุญเปาโล กลับใจ
  จุดเริ่มต้นกับการเปลี่ยนแปลง
  อยากมีแรงพลัง
  เป็นพยานจากชีวิต
 
ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้ที่ chandiocese@gmail.com
หรือสำนักงานสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110