พระวรสารนักบุญมาระโก 11:24 บันทึกไว้ว่า

“เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า

 เมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ แล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น”

...........................................

ความเชื่อ....นำมาซึ่งความหวัง

เสริมเป็นพลังในวันที่อ่อนล้า

ทุกถ้อยคำแห่งเสียงภาวนา

ที่กลั้นกรองออกมาด้วยความเชื่อในใจ

จะเป็นเสียงสะท้อนแห่งความรัก

และความสามิภักดิ์อันยิ่งใหญ่

เสียงภาวนาที่กลั้นกรองออกมาจากใจ

จะเป็นจริงได้ด้วยความเชื่อที่มั่นคง

..........................................

ช่วงเทศกาลแห่งการเตรียมรับเสด็จองค์พระกุมารน้อยเยซูเจ้า

พ่อเล่าว่าแสงแห่งดวงดาวนำทางคือองค์พระกุมารน้อยที่บังเกิดมา

เป็นแสงสว่างส่องนำทางเราเสมอ

ในยามที่เรารู้สึกมืดมน ท้อแท้และสิ้นหวัง

พระองค์คือความหวังของเรา

เมื่อแสงแห่งความหวังนำความรักขององค์พระกุมารน้อยมาสู่ดวงใจของเรา

ดวงใจของเราก็สว่างสดใส

ส่องสว่างให้คนรอบข้างต่อไปได้อีก

........................................

เกร็ดความรู้แห่งความรัก

กับเทียน 4 เล่มในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ 4 สัปดาห์

เทียนเล่มที่ 1 คือ “เทียนแห่งประกาศก”

คือประกาศกอิสยาห์ผู้ได้กล่าวทำนายถึงการบังเกิดของพระผู้ไถ่

เทียนเล่มนี้หมายถึง “ความหวัง

คือการรอคอยพระผู้ไถ่ด้วยความหวัง

เทียนเล่มที่ 2  คือ “เทียนแห่งเบธเลเฮม”

ณ เบธเลเฮมเราพบ “รางหญ้า” ซึ่งเป็นที่บังเกิดขององค์พระกุมารน้อย

 เทียนเล่มนี้จึง หมายถึง “ความรัก

ที่พระทรงมีต่อเรา

เทียนเล่มที่ 3 คือ “เทียนแห่งคนเลี้ยงแกะ”

บรรดาคนเลี้ยงแกะต่างชื่นชมยินดีที่ได้พบพระกุมาร

เทียนเล่มนี้จึงหมายถึง “ความชื่นชมยินดี”

และเป็นเทียนสีชมพู(เทียนเล่มอื่นๆเป็นสีม่วง)

เทียนเล่มที่ 4 คือ “เทียนแห่งทูตสวรรค์”

เทียนเล่มที่ 4 ที่จุดในสัปดาห์สุดท้าย

ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จคือเทียนแห่งทูตสวรรค์

เทียนเล่มนี้หมายถึง “สันติสุข

ในคืนวันพระคริสตสมภพ จะจุดเทียนสีขาวอันหมายถึงความบริสุทธิ์

เทียนสีขาวมีชื่อว่า “เทียนแห่งพระคริสต์

ผู้ทรงบริสุทธิ์ไร้มลทินใดๆ

และใครที่เปิดหัวใจ  เปิดชีวิตต้อนรับพระองค์

ให้ทรงบังเกิดในชีวิตของเขา

ก็จะได้รับการชำระล้างให้สะอาดกว่าหิมะ

(ขอขอบพระคุณผู้แบ่งปันความรู้เรื่องเทียน 4 เล่มค่ะ)

...............................................