...อยากให้ความรักแก่คนทั้งโลก

อยากจะให้โชคแก่คนทั้งหล้า

อยากให้รอยยิ้มลบคราบน้ำตา

อยากให้ชีวาแก่คนทั้งปวง...

.................

เด็กน้อย...ยังไงก็เป็นเด็กน้อย

ใส่อะไรให้แม้ปากอาจจะปฏิเสธไม่รับ

แม้บางพฤติกรรมบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ

แต่แท้จริง...ใจเจ้าก็ยังบริสุทธิ์อยู่ดี

..............

วันนี้...ได้นำความรักไปฝากเด็กน้อย

ผ่านความรู้เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์

เด็กน้อยที่นับถือต่างศาสนา

แสดงความกระตือรือร้น

ซักถามด้วยความตั้งใจ

ถึงสิ่งที่ตนอยากจะเป็น

ถึงขั้นตอนต่างๆ ของศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ละศีล

ถึงความหมายและความสำคัญของแต่ละศีล

"หนูอยากนักถือศาสนาคริสต์จังค่ะ/ครับ"

"หนูอยากล้างบาปต้องทำอย่างไร"

แม้ว่าในใจฉันรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้

แต่ฉันก็ดีใจจนหัวใจพองโต

อย่างน้อย...เด็กๆก็มีภาพสวยงามในใจแล้ว

................

คาบสอนที่สอนติดต่อกันหลายคาบมันเหนื่อยจริงๆ

แต่ฉันกลับสนุกสนานกับการเล่าเรื่องราว

ศีลศักดิ์สิทธิ์และภาพสวยงามของชีวิตคริสตชนแต่ละคน

ที่มีพระอยู่ในใจเสมอ

และพระก็ดูแลเขาทุกช่วงเวลาชีวิต

ความตั้งใจ เสียงเซ็งแซ่ที่ซักถาม

มือที่ยกแข่งกันขอถามคำถาม

มันเป็นภาพที่สวยงาม

อิ่มใจ...อิ่มใจ

...............................