“เวลามีความสุขเรามักมองหาคนที่เรารัก
แต่เวลาที่มีความทุกข์เรามักมองหาคนที่รักเรา”

ไม่รู้ว่าถ้อยคำข้างบนใครเป็นคนเขียน
แต่มันใช่อย่างไม่มีข้อโต้แย้งเอาเสียเลย
น่าแปลกที่คนเราเวลามีความทุกข์ท้วมท้นในใจ
เรากลับร้องเรียกหาคนที่รักเรา