“พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหน”

(ยอห์น1:38)

.....................................

ยอห์น และอันดรูว์ อัครสาวกของพระเยซูเจ้า

ถามพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหน”

พระเยซูเจ้าชวนเชิญท่านทั้งสองให้มาดูที่ประทับของพระองค์

และท่านทั้งสองก็พักอยู่กับพระองค์ในวันนั้น

หลายต่อหลายครั้งที่เราต้องการที่จะรู้จักพระเยซูเจ้า

แต่เมื่อพระองค์ทรงเปิดเผยให้เรารู้จักพระองค์

เรากลับไม่เชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยกับเรา

เพียงเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ตรงกับความต้องการของเรา

สิ่งเหล่านั้นฝืนต่อความสุขของเรา

หรือสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกผิดหวัง

เรายืนดูพระองค์อยู่ไกลๆ ด้วยความระแวงสงสัย

................................

เราแต่ละคนต่างมีกระแสเรียกที่แตกต่างกันไป

เมื่อเราทดลองเดินตามกระแสเรียกใดกระแสเรียกหนึ่ง

แล้ววันหนึ่งเราพบว่ามันไม่ใช่เส้นทางของตนเอง

ไม่ว่าจะด้วยผลการประเมินของใครก็ตาม

แต่เมื่อสิ่งนั้นไม่ใช่เส้นทางของตน

เราก็ย้อนกลับมาไตร่ตรองตนเองว่า

กระแสเรียกที่เหมาะสมกับเราคืออะไร

ไม่ใช่ต่อว่าอดีตที่ผ่านมาว่าเป็นความผิดพลาดของใคร

................................................

อัครสาวกของพระเยซูเจ้าติดตามพระองค์ไปทุกที่

ท่ามกลางการต่อต้าน ขัดแย้งแข่งขัน

พวกท่านมีความเชื่อที่มั่นคง ยืนหยัดแม้พบกับอุปสรรคมากมาย

ถึงกระนั้น ในวันที่พระเยซูเจ้าถูกจับกุม