เหน็ดเหนื่อยบ้างไหมชีวิต

เคยคิดหยุดพักบ้างไหม

พักผ่อนกันเถอะหัวใจ

ฝากทุกสิ่งไว้ในหัตถ์องค์

ดึกดื่นคืนนี้ฟ้าพราว

ฝากบอกดวงดาวดั่งประสงค์

ขอพระพรพระดำรง

ยืนยงมั่นคงเป็นนิรันดร์

ฝากทุกชีวิตไว้ในรัก

พระโปรดพิทักษ์ให้สุขสันต์

ค่ำคืนแห่งรักใต้เงาจันทร์

คือสิ่งสร้างสารพันอันสวยงาม

...................

"ขอขอบพระคุณทุกพลังใจ

ขอขอบพระคุณอุ่นไอในวันนี้

ขอขอบพระคุณทุกจังหวะในชีวี

ที่มีคนดีดีเข้ามาทักทาย"

...........................