ในวันที่ลูกขาดความอดทนต่อการกระทำของใครบางคน

ขอให้ลูกมีจิตใจที่สุภาพ นบนอบ อ่อนโยน

พร้อมที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น

ยอมรับและทำในสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

ขอให้ลูกระลึกถึงองค์พระเยซูเจ้าในขณะถูกตัดสินประหารชีวิต

ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้กระทำด้วยใจยินดีและน้อมรับด้วยความเต็มใจ

ให้ลูกรู้จักที่จะยอมรับการถูกเบียดเบียนด้วยใจสุภาพ เต็มใจ

ให้ลูกสุภาพพอที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่โต้แย้งแม้เพียงในใจก็ตาม

ในความเศร้าเสียใจจะต้องมีความยินดีแฝงอยู่

ในความผิดหวังจะต้องมีความหวังใหม่ก่อตัวขึ้น

ในความทุกข์ใจจะมีความสุขใจต่อคิวจะออกมาเริงร่ายินดี

ขอให้ลูกทำวันทุกวันอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์

ขอให้ลูกทำวันทุกวันให้เป็นความร่าเริงยินดีต่อคนรอบข้าง

ในสภาพแวดล้อมที่เบียดเบียนขอให้ลูกยอมรับและอย่าขัดขวาง

ในสภาพแวดล้อมที่กดดันขอให้ลูกอ่อนโยน และร่มเย็นเหมือนธารน้ำใส

หินก้อนใดที่ถูกโยนลงสู่แหล่งน้ำด้วยแรงอารมณ์

จะดิ่งลงสู่ใต้ผืนน้ำ ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อผืนน้ำนั้นเลย

เพียงแค่สร้างแรงกระเพื่อมบนผืนน้ำไม่นานแล้วก็นิ่งหายไป

กลับกลายเป็นผืนน้ำที่สงบ ร่มเย็นเฉกเช่นเดิม

ขอให้จิตใจลูกร่มเย็นเสมอแม้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนแรงก็ตาม

.........

น้ำตา...ที่แอบไหลออกมา เป็นเพียงผลสะท้อนของจิตใจที่อ่อนแอ

แต่พระเป็นเจ้าจะทรงดูแลและเติมเต็มจิตใจของลูกให้เข้มแข็งและอดทนยิ่งขึ้น

วันนี้อาจจะยังไม่ดีที่สุด แต่พรุ่งนี้จะดียิ่งขึ้น

หรืออาจจะเหมือนเดิม แต่ก็จะมีความหวังว่าจะมีสักวันที่ดีที่สุด

...............................

ฉันสังเกตว่า...ในยามที่ฉันรู้สึกย่ำแย่กับบางประสบการณ์

ยิ่งฉันตอกย้ำความรู้สึกนั้นลงไปในทางลบ

ความร้อนก็ทวีมากยิ่งขึ้น จิตใจไม่สงบเลย

แต่ในทางกลับกัน

หากฉันใช้เวลาไตร่ตรอง  หาเหตุผล หรือขอคำภาวนาเพื่อให้เหตุการณ์นั้น

เป็นภาพมุมบวกที่จะพัฒนาเราให้จิตใจเราแข็งแรงขึ้น

มันกลับทำให้จิตใจเราเย็นลง

แม้เหตุการณ์นั้นจะไม่ได้เย็นลงก็ตาม

แต่ใจเราร่มเย็นก็เป็นสุข

.......................................