พี่ท่านหนึ่งบอกฉันว่า

คนที่ชอบเปลี่ยนแปลงมักไม่ใช่คนที่เริ่มต้นลงมือทำ

และคนที่เริ่มต้นลงมือทำมักถูกลืมค่าไป

ฉันมองเห็นว่า...

ทุกสิ่งถ้าไม่เริ่มที่จุดเริ่มต้นก็ไม่มีจุดหมายของความสำเร็จ

แม้ว่าหลายครั้งผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นดูเหมือนจะถูกละเลย

จากผู้ที่มาเปลี่ยนแปลงทีหลัง

และผู้ที่มาเปลี่ยนแปลงที่หลัง

มักเป็นผู้ได้รับผลของความสำเร็จนั้น

............

เหมือนสินค้าลอกเลียนแบบทั่วไป

เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์เราชอบของลอกเลียนแบบ

มากกว่าของแท้ที่สมองคนๆหนึ่งสร้างสรรค์ขึ้นมา

และชอบที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงคนอื่น

มากกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

หลายสิ่งหลายอย่างในโลกจึง

ไม่เป็นอย่างที่ตาเห็น

ไม่ใช่อย่างที่หูได้ยิน

และไม่ถูกต้องอย่างที่นึกคิดด้วยหัวใจมนุษย์

..............

จะมีสักกี่คนที่จะยอมเป็นจุดเริ่มต้นที่นบนอบ

ยินยอมต้อนรับการเปลี่ยนแปลง

และจะมีสักกี่คนที่ยอมบอกว่าสิ่งที่ฉันเปลี่ยนแปลง

ที่แท้มีจุดเริ่มต้นจากที่ใด

และยกย่องจุดเริ่มต้นจุดนั้นให้เป็นตัวอย่างชีวิต

...................

ฉันอยากมีพลังมากมายเพื่อเริ่มต้นสิ่งต่างๆ

ฉันอยากมีดวงใจที่นบนอบพอที่จะยิ้มรับการเปลี่ยนแปลง

ด้วยใจที่ไม่คิดเคืองแค้น

ฉันอยากเป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์

....................