อยากมีพลังมหาศาล

อยากทำงานโดยไม่อ่อนล้า

อยากมีสมองที่สว่างเจิดจ้า

อยากสร้างคุณค่าให้กับทุกชิ้นงาน

...อยากเป็นเครื่องมือทรงพลัง

อยากเป็นความหวังให้ขับขาน

อยากเป็นสายน้ำใสในลำธาร

เติมความสราญทุกดวงใจ

...แต่...หนึ่งชีวิตที่มีนี้

บนผืนปฐพีอันยิ่งใหญ่

เป็นเพียงเศษธุลีที่ร้างไร้

เป็นเพียงหยาดน้ำใสหยดลงดิน

...หลับตาอ่อนล้าลงวิงวอน

ขอพรพระเจ้าถวายสิ้น

โปรดประทับในใจลูกเป็นอาจิณ

ดวงชีวินลูกพร้อมสิ้นถวายองค์

...ต่อแต่นี้..มีพลังจากเบื้องบน

ดั่งสายฝนรดริน อานิสงค์

ต่อแต่นี้..ใจลูกจะมั่นคง

มีพระองค์ ... ทรงพลังในดวงใจ

....................

ในวันที่สมองคิดอยากสร้างสรรค์งานมากมาย

แต่ร่างกายไม่เอื้ออำนวยให้เดินหน้า

ในวันที่สองมืออยากจะไขว้อยากจะคว้า

อยากจะสร้างสรรแสวงหาให้งานก้าวไกล

................