"ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้น

ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ

และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง

แต่พระเจ้าทรงประทานให้"

 (เอเฟซัส 2:8)

..................................................

วันหนึ่ง...เด็กน้อยนำหนังสือเรียนพระคัมภีร์เล่มหนึ่งมาให้ฉันดู

แลเธอตื่นเต้นและอยากบอกให้ฉันรู้ว่าเธอมีในสิ่งที่ฉันสอน

เธอต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อของฉัน

เธอบอกฉันว่าที่คริสตจักรให้มา  เธอเพิ่งไปร่วมกิจกรรมกับเขาเมื่อไม่นานมานี้

เนื่องจากพ่อแม่นำเธอไปลองร่วมดู

ฉันขอยืมหนังสือเล่มนั้นมาอ่าน

ลักษณะคล้ายหนังสือเรียนพระคัมภีร์สำหรับเด็ก

อธิบายพระคัมภีร์ตั้งแต่พระธรรมเดิมจนถึงพระธรรมใหม่

เพียงแต่ชื่อบุคคลในพระคัมภีร์แปลกไปจากคาทอลิก

เมื่ออ่านก็พอจะจับใจความได้ว่ากล่าวถึงใคร ชื่ออะไร  ในเรื่องใด

ที่สำคัญมีเรื่องราวคำสอนที่เหมือนจะลงรายละเอียด

ในสิ่งที่ฉันเองก็ไม่เคยทราบมาก่อน

มันค่อนข้างเปราะบางหากจะยกเอาบางส่วนของเรื่องมาอ้างอิง

จึงขอไม่อ้างอิงถึงเสียดีกว่า

หลังจากที่อ่านไปได้ครึ่งเล่ม  ฉันก็มีคำถามมากมายในใจ

หนังสืออ่านสนุกมาก คล้ายนิทานในจินตนาการของดิสนีย์

แต่ฉันมีคำถามที่ตั้งใจจะไปถามพระสงฆ์ถึงเรื่องราวบางเรื่องที่แตกต่างไปนี้

ก่อนอื่นใด พระโปรดให้ฉันเกริ่นเรื่องนี้กับพ่อของฉันเสียก่อน

พ่อสอนฉันว่า...หากสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ หรือการตีความพระคัมภีร์

ให้ฉันปรึกษาพระสงฆ์ที่ศึกษาเรื่องนี้จะได้รับคำตอบที่ดีที่สุด

บางความเชื่อก็บิดเบือนความจริง

ถึงขั้นให้ละทิ้งบิดามารดาไปเสีย

บางความเชื่อก็ประดับประดาเรื่องราวในพระคัมภีร์เสียจนเกินความจริง

หรือผิดวัตถุประสงค์ในแผนการที่พระได้จัดเตรียมไว้

พ่อสอนให้ฉันปฏิบัติตามคำสอนพระศาสนจักร

เพราะคำสอนของพระศาสนจักรมาจากการดลใจของพระจิต

ฉันวางหนังสือเล่มนั้นลง...ไตร่ตรองและทบทวน

มีความตั้งใจอย่างเหลือล้นที่จะไปขอคำแนะนำจากพระสงฆ์สักท่านหนึ่ง

เพื่อความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้น

.......................................................

ความเชื่อ....บางทีก็ดูเปราะบางเหมือนเป่าแก้ว

พลาดหลุดมือเพียงต่ำๆก็แตก

ความเชื่อ...บางทีก็ดูว่างเปล่า

เมื่อคราวที่มีคำถามในใจ

จนทำให้ต้องจมลงทะเลไปเช่นเดียวกับเปโตร

......................................................

ปีแห่งความเชื่อปีนี้มีบททดสอบความเชื่อมากมาย

พระถามฉันว่า ลูกจะมีความเชื่อแบบใด

แบบอับราฮัม บิดาแห่งความเชื่อที่เชื่อหมดหัวใจ ไม่มีคำถามใดใดในใจเลย

 แบบเปโตร ที่ความเชื่อมาพร้อมความสงสัยในบางเวลาที่ประสบปัญหา

หรือแบบโทมัส ที่ความเชื่อมาพร้อมกายสัมผัส  มิใช่ใจสัมผัส

.............................................................

ขอให้ลูกมั่นคงในความรักพระองค์

ที่พร้อมจะเชื่อในถ้อยคำสอนของพระองค์

และวางใจในหนทางที่ถูกต้องที่พระองค์ทรงเลือกสรรเสมอ

ผ่านองค์พระจิตผู้ทรงนำทางความเชื่อนั้นๆ

ด้วยความนบนอบในคำสอนของพระศาสนจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น

ตลอดชีวิตด้วยเทอญ

..................................................