“ความคิดรอบคอบจะเฝ้าดูแลลูก
ความเข้าใจจะคอยระวังลูกไว้
เพื่อช่วยลูกให้พ้นจากหนทางของคนชั่วร้าย
พ้นจากคนที่พูดตลบตะแลง”
(สภษ  2:11-12)

...........................................................

(ขอขอบพระคุณพระวาจาที่ได้รับจาก บร.ชัย ค่ะ)

ทุกช่วงเวลาชีวิตเราต่างพบปะผู้คนมากมาย

บางคนก็แสนดี อบอุ่น เป็นมิตร  น่าชิดใกล้

บางคนก็ใจร้าย  คอยบั่นทอนทำลายความรู้สึกของเราร่ำไป

จนบางทีเราเองก็แทบอยากจะสลัดพระวาจาที่พระคอยชี้สอนเราไปเสีย

อยากจะ “ตาต่อตาฟันต่อฟัน”

ให้มันแตกหักกันไปข้างหนึ่ง

พระวาจาอบอุ่นก็เดินทางผ่านความสวยงามมาหาถึงที่

“ความคิดรอบคอบจะเฝ้าดูแลลูก
ความเข้าใจจะคอยระวังลูกไว้
เพื่อช่วยลูกให้พ้นจากหนทางของคนชั่วร้าย
พ้นจากคนที่พูดตลบตะแลง”
(สภษ  2:11-12)

เราจะผ่านพ้นจากหนทางของคนชั่วร้าย

ด้วยการดูแลและปกป้องของพระองค์สำหรับเรา

เมื่อเราทำในสิ่งที่ดี และถูกต้องที่สุดแล้ว

นบนอบและยอมรับทุกสถานการณ์ด้วยความเข้าใจ ด้วยสันติ

ด้วยความรอบคอบแล้ว

เราจะต้องผ่านพ้นสิ่งชั่วร้ายไปได้ด้วยดีเสมอ

...................................................

ขอให้ลูกรอบคอบกับทุกเหตุการณ์

ขอให้ลูกพ้นผ่านทุกอย่างไปด้วยดี

ขอให้ลูกเข้มแข็งอดทนมากกว่านี้

ขอให้ลูกมีสันติสุขในดวงใจ

.............................................