"หลงทางไปไม่รู้กี่ครั้ง...ผิดพลาดพลั้งไม่รู้กี่หน

ดื้อและรั้นวิ่งวุ่นวกวน...แสนสับสนรู้สึกจนใจ

แต่พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้ง...ไม่เคยนิ่งดูดายรู้ไหม

กี่ร้อนหนาวฝนพราวฟ้าอำไพ...พระเคียงใกล้ติดตามดูแล"

................................

จะเป็นลูกแกะตัวที่เท่าไหร่ที่แสนดื้อรั้นเอาแต่ใจ

ไม่เคยอยู่ในคอกในฝูงของตนเอง

เมื่อชีวิตในฝูงแกะที่แสนจะราบเรียบจำเจ

แกะน้อยจอมซนก็ดื้อรั้นดันทุรังจะออกนอกกรอบ

ออกไปเผชิญกับความตื่นเต้นเร้าใจในโลกกว้าง

ท้าทายกับฝูงหมาป่าที่จ้องตาเขม็งจะกินเลือดกินเนื้อ

คิดว่าตนเองเก่ง เอาชนะทุกสิ่งได้ด้วยตนเอง

เมื่อหมาป่าผู้หิวโหยเดินมุ่งหน้าตาลุกวาวเข้ามาหา

จะทำฉันใดได้เมื่อเพิ่งรู้ตัวว่าไม่มีทางสู้

พลันอ้อมกอดอันแข็งแกร่งก็โอบแกะน้อยเข้ามา

กอดแนบไว้กับอกอุ่นกว้างใหญ่

เสียงอันทรงอำนาจขับไล่เหล่าฝูงหมาป่าแตกกระจายไป

ใครเล่าจะยิ่งใหญ่ทรงพลังเท่าผู้เลี้ยงที่แสนดีนั้นไม่มี

แต่กระนั้น...แกะน้อยก็ยังคงหลงระเริงซุกซนไม่ว่างเว้น

กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ท่านจะต้องออกตามหา

แต่แกะน้อยก็มั่นใจเสมอว่า

จะไม่มีสักครั้งในยามประสบภยันตราย

แล้วจะถูกทอดทิ้งให้เดียวดายท่ามกลางภยันตรายนั้น

แกะน้อยมั่นใจเสมอว่า..มืออุ่นๆคู่นั้นจะยื่นมาถึงทุกครั้ง

และทันเวลาทุกทีไป

..............................