“จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด”

(มก.1:1-8)

......................................................

ในคาบเรียนวิชาคริสตศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันนี้ข้าพเจ้าทบทวนเกี่ยวกับเรื่องศีลมหาสนิท

ด้วยความรู้พื้นฐานที่นักเรียนทุกคนแม้ต่างความเชื่อก็น่าจะเข้าใจได้ง่าย

เราสรุปความสำคัญของการรับศีลมหาสนิทสำหรับคริสตชน

และการต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตฝ่ายกายและฝ่ายจิตของเรา

ข้าพเจ้าเปรียบเทียบถึงบ้านของเด็กๆ

หากเด็กๆรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังจะเสด็จมาเยี่ยมเด็กๆที่บ้าน

เด็กๆจะจัดเตรียมอะไรบ้าง

เด็กๆหลายคนช่วยกันตอบถึงสิ่งที่ต้องเตรียม

ทั้งการทำความสะอาดบ้าน เก็บข้าวของให้เป็นที่

เตรียมอาหารต้อนรับ  เตรียมตกแต่งบ้าน

แต่งตัวให้สวยงาม เป็นต้น

และหากพระเยซูเจ้าต้องการเสด็จมาในตัวของเด็กๆหละ

เด็กๆต้องเตรียมอะไรบ้าง

เด็กๆ ซื่อใสในความคิด

ข้าพเจ้าแอบขำคำถามที่ไม่กระจ่างของตนเอง

เพราะเด็กน้อยคนแรกตอบว่า

“ต้องอาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดครับ”

แม้จะไม่ใช่คำตอบที่ตรงใจที่สุด และก็เป็นคำตอบที่ซื่อที่สุด

อย่างน้อยเขาก็ยินดีต้อนรับกับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าในตัวของเขา

ข้าพเจ้าอธิบายเพิ่มเติมถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าในชีวิตของเด็กๆ

คำตอบเริ่มสวยงามขึ้น

 “เราต้องคิดดี  ต้องทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว”

“เราต้องไม่ทำบาป ทำตัวดีดี”

“เราต้อง........” ทำนั่นโน่นนี่อีกมากมายที่เป็นสิ่งดีดี

เพื่อให้ตัวเราพร้อมที่สุด สะอาดที่สุด ผุดผ่องที่สุด

สำหรับการต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา

.......................................................

ข้าพเจ้าเห็นว่า การประกาศข่าวดีของพระเจ้า

เป็นการเตรียมทาง และปรับพื้นที่เส้นทางที่คดเคี้ยวให้ตรงยิ่งขึ้น

เป็นการเบิกเส้นทางเพื่อให้ผู้อื่น

ได้มองเห็นเส้นทางที่แท้จริงชัดเจนยิ่งขึ้น

ในหนังสือเรียนวิชาคริสตศาสนาของนักเรียนต่างความเชื่อ

ข้าพเจ้าเห็นเส้นไฮไลต์สีสดบนข้อความสำคัญต่างๆในหนังสือ

เด็กชายตัวน้อยเอ่ยกับข้าพเจ้าว่า

“คุณแม่ขีดไว้ให้อ่านเตรียมสอบครับ”

ข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้าถูกประกาศผ่านทางลูกตัวน้อย

แม้อาจจะมีอุปสรรคขัดขวางบ้างกับบางคน

ไม่ใช่คนทั้ง 100 คนจะยินดีกับข่าวดีนี้

แต่หากมีเพียงคนเดียวจาก 100 คนรู้สึกยินดี

นั่นก็ถือว่าการประกาศข่าวดีนี้เป็นผล

เป็นพระพร เป็นการทำงานของพระจิตโดยแท้จริง

....................................................

เตรียมอีกก้าว เข้าสู่  เทศกาลรัก

เตรียมจิตใจ ให้ประจักษ์  ถึงรักนี้

เตรียมชีวิต  ให้แช่มชื่น รื่นยินดี

เตรียมเส้นทาง  สายนี้ ให้ตรงไป

จงเตรียมเถิด เตรียมทาง ของพระเจ้า

ถมหุบเขา  ให้เต็มตื้น  เตียนราบไว้

ที่สูงต่ำ เนินแนวล้ำ  ทำเช่นไร

เพื่อรอคอย  พระผู้ไถ่ เสด็จมา

..........................................

“จงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็ม

จงปรับภูเขา และเนินเขาทุกแห่งให้เรียบ

ที่ขรุขระจะราบเสมอกัน

ที่สูงๆต่ำๆจะราบเรียบ

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำแดง

พระสิริรุ่งโรจน์ให้ปรากฏ”

(อสย. 40:4)

…………………………………