“เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง

แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลง

จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

(ลูกา 14:11)

................................

ในสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง

เป็นเรื่องที่ยากและท้าทายสำหรับข้าพเจ้าเสมอมา

ที่จะต้องระมัดระวังตัวเองให้มีใจที่สุภาพ ถ่อมตนลงให้ได้มากที่สุดในทุกสถานการณ์

โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กำลังผลักดันให้ข้าพเจ้าหยิ่งจองหอง

พระวาจาตอนหนึ่งสอนใจข้าพเจ้าให้รู้จักมีใจสุภาพ

สำนึกถึงความผิดบกพร่องของตนที่มักมีมากกว่าความดีงามที่ผู้อื่นเชิดชูขึ้น

ชาวฟาริสีคนหนึ่งกล่าวว่า 

ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์

ที่ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่น

ที่เป็นขโมย อยุติธรรม ล่วงประเวณี

หรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้

ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวัน

และถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้า

(ลก.18:11-12)

พระเยซูคริสตเจ้าทรงประณามชาวฟาริสีคนนี้

ไม่ใช่เพราะเขาปฏิบัติตามพระธรรมบัญญัติ

แต่เป็นเพราะ เขาเป็นคนหน้าซื่อใจคด หลงตัวเอง  และดูหมิ่นผู้อื่น

ข้าพเจ้าเปิดเวปของ The VIEWPOINTS

https://theviewpoints.co/10-points-of-smart-people/

ซึ่งได้กล่าวถึง 10 ลักษณะของคน  “เก่งและฉลาดจริง” ดังนี้

1.           เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง

2.           มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

3.           จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิต

ระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ

4.           ไม่ใช้ Social Media ตลอดเวลา แต่ใช้รับข้อมูลที่น่าสนใจ

และส่งต่อความคิดดีๆให้กับคนอื่นเสมอ

5.           กลับมายิ้มได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตก็ตาม

6.           รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง

7.           ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ

8.           ไม่อวดความสามารถที่แท้จริงว่า เจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ

เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้มัน

9.           อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียง

แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอ

10.  ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโง่เมื่อเขาทำผิดพลาด แต่ให้โอกาส

คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ

นั่นคือ คนเก่งไม่จำเป็นต้องอวดตัว

แต่ผลงานของเขาจะแสดงศักยภาพของเขาออกมาให้เป็นที่ประจักษ์

คนเก่งจะรู้จักฟัง มีใจถ่อมลงพอที่จะไม่เสียเวลากับคำเชิดชูเกียรติ

ให้โอกาสและร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานที่จะพัฒนาไปด้วยกัน

ตามความสามารถที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน

“จิตใจของคนฉลาดย่อมไตร่ตรองเรื่องอุปมา

ผู้มีปัญญาย่อมใฝ่หาคนที่ตั้งใจฟัง”

(บุตรสิรา 3:29)

ดังนั้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงมักทบทวนตัวเองในคราวที่ข้าพเจ้าอาจจะหลงระเริง

ไปกับคำชื่นชม เยินยอ ยกย่อง

เพื่อให้สภาวะของความจองหองในตัวข้าพเจ้าได้อ่อนแรงลง

และเปิดใจให้ความสุภาพ นบนอบได้สวมกอดวิญญาณข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

เพราะคนที่ยกตนขึ้น จะถูกกดให้ต่ำลง

และทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น

****

เพราะทุกคน  ที่ยกตน  จนสูงค่า

จะถูกกด  ลงมา  ให้ต่ำต้อย

เหตุเพราะว่า  คำชื่นชม  ที่รอคอย

ใช่เลิศลอย  ล้ำฟ้า  ค่าเพียงดิน

แต่ผู้ใด  ที่ต่ำต้อย  แลด้อยค่า

กลับถูกยก  ให้สูงกว่า  ไม่สูญสิ้น

ทรงประทับ  ตราแห่งรัก  ให้ชีวิน

ผืนแผ่นดิน  ถิ่นสวรรค์  นั่นของเรา

.....................................