แด่คุณครูผู้ให้กำเนิดชีวิต

ชี้หนทางถูกผิดให้กับฉัน

ท่านคือพ่อแม่ผู้สร้างชีวัน

และทำทุกสิ่งฝันให้สวยงาม

แด่คุณครูผู้ประสาทวิชา

แต่งเติมปัญญา โอ้ พระคุณที่สาม

ฉันจึงมั่นคงด้วยทุกก้าวที่สวยงาม

ด้วยการติดตามทุกก้าวงามของครู

ขอขอบพระคุณ ครูผู้ดูแลวิญญาณ

เป็นพระอาจารย์ให้วิญญาณรู้ต่อสู้

ทุกถ้อยคำสอนคือพลังพรจากครู

ให้ฉันได้เรียนรู้...ว่าการมีชีวิตอยู่...คือพระพร

คำว่าครู เหนื่อสิ่งอื่นใด

คือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ผู้ให้คำชี้สอน

ให้ชีวิต ให้ความรู้  ปูทางจร

ขอวิงวอน ให้พระพร จงมีแด่คุณครู

...........................

ขอกราบขอบพระคุณด้วยความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูคนแรกแห่งชีวิต

ขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน

ให้ความรู้ทางโลกแก่ฉันตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่

ขอกราบขอบพระคุณ ครู ผู้ให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณแก่ฉัน

ให้ฉันได้รู้คุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้

ขอกราบขอบพระคุณด้วยทั้งหมดของหัวใจ

..................................