“จงสอนและตักเตือนกันด้วยปรีชาญาณ”

(โคโลสี 3:16)

เราต่างเคยได้รับประสบการณ์การได้ยิน ได้ฟังคำพูดจากคนหลากหลายประเภท

คำพูดบางประโยคที่เป็นคำพูดคำเดียวกัน

แต่ต่างคนพูดกัน บางครั้งก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย

บางคนมีคำพูดเป็นพระพร  พูดสิ่งใดออกมาก็นำพาให้ชีวิตตัวเอง

และคนรอบข้างมีแต่ความสุขสดใสทั้งใจและกาย

เป็นธารน้ำใสไหลเย็นชื่นใจแก่คนที่หิวกระหาย

ใครๆก็อยากอยู่เคียงใกล้

แต่...บางคนกลับมีคำพูดเป็นอาวุธ  ใช้ประหัตถ์ประหารกัน

ทำร้ายกันแม้แต่คนที่คุ้นเคย ใกล้ชิด

คำพูดที่มาจากสมองและออกมาจากปากมนุษย์หากไม่ได้กลั้นออกมาจากใจ

จะขาดความรัก เมตตา และไร้คุณค่าต่อคนรอบข้างแม้แต่ผู้พูดเอง

แต่คำพูดที่มาจากพระพรของพระจิตเจ้า

จะเปี่ยมด้วยปรีชาญาณ  เปี่ยมด้วยความรัก

แม้จะเป็นคำตำหนิติเตียนก็ไพเราะน่าฟัง น่าปฏิบัติตาม

ข้าพเจ้าเคยได้ยินคำพูดของใครหลายคนที่ข้าพเจ้าจดจำไว้เป็นแบบอย่าง

เขามีคำพูดที่เสริมพลังให้คนที่ได้ฟัง

ดังนั้น พระพรที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

ที่ข้าพเจ้าวิงวอนขอจากพระจิตเจ้าก็คือ พระพรแห่งการพูดด้วยปรีชาญาณ

ข้าพเจ้าขอบคุณพ่อแม่ของข้าพเจ้าเสมอ

ที่ท่านในนามนักบุญที่ไพเราะ น่ารัก แก่ข้าพเจ้า

นักบุญเทเรซาองค์น้อย  กุหลาบสวรรค์ของพระเยซูเจ้า

ท่านก็มีแต่คำพูดที่น่ารักสำหรับคนรอบข้างเสมอ

เท่านั้นไม่พอ พ่อและแม่ของข้าพเจ้าตั้งชื่อข้าพเจ้าว่า “ภารดี”

ข้าพเจ้าเปิดหาความหมายของชื่อนี้จากหลายที่

ได้ความหมายคล้ายๆกันว่า ถ้อยคำ  คำพูด เทพแห่งการเจรจา

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่า ข้าพเจ้าเองคงจะก็มีพลังแห่งคำพูดเป็นพระพรอยู่บ้างแล้ว

เหลือเพียงความไว้วางใจให้พระนำพาทุกคำพูดของข้าพเจ้าไป

เพื่อเป็นพระพรต่อคนรอบข้างด้วยเช่นกัน

“ท่านจะพูดเรื่องใด หรือทำกิจการใด

ก็จงพูด  จงทำในพระนามของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า”

(โคโลสี 3:17)

อย่าให้คำ เลวร้ายใด  ในปากข้า

พ่นต่อหน้า เพื่อนมนุษย์ จนสุดฝืน

ให้ทุกคำ เป็นพระพร  ที่ยั่งยืน

เป็นยิ้มรื่น  ชื่นใจ  ในทุกครา

คำพูดเป็นพระพร อยู่ที่ใดใครก็อยากชิดสนิทใกล้

ความสุภาพอ่อนโยนเป็นเกราะป้องกันตัว

อยู่ที่ใดใครก็รักและเมตตา เอื้อเอ็นดู

ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สมบัติมหาศาลก็สามารถมีมิตรที่ดีได้

“ลูกเอ๋ย ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด

จงทำด้วยความถ่อมตนเถิด

แล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนัล”

(บุตรสิรา 3:17)

วันผ่านวัน เดือนผ่านเดือน ปีผ่านปี

เราต่างมี  สิ่งดีร้าย  ไม่ไหวหวั่น

เพื่อนมนุษย์  จงก้าวไป  ในทางธรรม์

ผ่านคืนวัน  ผันข้ามปี  มีพระพร

สิ่งเลวร้าย ให้จางหาย  คลายดวงจิต

มีชีวิต  ที่สดใส  ในคำสอน

มีถ้อยคำ  แห่งรัก เป็นพระพร

ทุกบทตอน  แห่งชีวิต  พระทรงนำ

มีคำกล่าวไว้ว่า “ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่”

ดังนั้น ทุกๆ ปีที่ผันผ่านไป เราต่างก็มีข้อตั้งใจใหม่ๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

และถึงแม้ว่าพอเดินทางมาถึงกลางปี  ความตั้งใจนั้นอาจจะจืดจางหายไปบ้าง

แต่อย่างน้อยเราก็ได้แสดงความตั้งใจจริง

เป็นหลักประกันว่าเราเองก็พากเพียรที่จะกระทำสิ่งที่ดี

พระเมตตาของพระเจ้าให้โอกาสลูกในการเริ่มต้นสิ่งดีใหม่ๆในทุกๆเทศกาลสำคัญๆ

และพระองค์ก็ไม่เคยจดจำความผิดของเรา

ตราบที่เรายังพยายามจะก้าวเดินตามทางของพระองค์จริงๆ

ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรทุกท่านในโอกาสพิเศษนี้

Merry Christmas And Happy New year 2018

.....................................

S