“จงแบกกางเขนของตน  และติดตามเรา”

( มัทธิว 16:24)

ไม่ว่าจะกี่ยุค กี่สมัยผ่านไป

มนุษย์ก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตด้วยความมานะอดทน บากบั่น

ที่จะฟันฝ่าความทุกข์ยากลำบาก และปัญหาในชีวิต

เป็นเสมือนกางเขนที่ติดตัวเรามาตั้งแต่แรกเกิด

เพื่อให้เราได้ฝึกฝน อดทน และพยายามมากขึ้น

ที่จะยึดมั่นในความดี ความถูกต้อง

ไม่โน้มเอียงไปกับความสะดวกสบายฝ่ายโลก

และความเลวร้ายที่แฝงมากับความสนุกสนานมากมาย

หลายครั้งเราอยากจะละกางเขนของเรา

และโยนมันให้กับคนอื่นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา

เพื่อเราจะได้เบาสบายยิ่งขึ้น

แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการเช่นนั้น

พระองค์ต้องการให้เรารู้จักที่จะแบกกางเขนของตัวเอง

และมองเห็นคุณค่าของกางเขนนั้น

เพื่อจะนำพาเราไปสู่จุดหมายที่แท้จริง

หลังจากที่ข้าพเจ้าเริ่มต้นเรียนในระดับปริญญาโท

ข้าพเจ้าลังเลใจยิ่งนัก ว่าสิ่งที่เลือกนั้นใช่หรือไม่

ข้าพเจ้าต้องทำงาน 5 วัน และเรียนอีก 2 วัน

ใช้เวลายามค่ำคืนในการทำการบ้าน

นั้นหมายความว่า ข้าพเจ้าจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองอีกต่อไป

ในช่วง 2 – 3 ปีนี้ แน่นอน

ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ ยิ่งเหนื่อย ยิ่งท้อ ยิ่งล้า  ยิ่งกังวล

ห่วงครอบครัว ห่วงงานหลักที่คุณภาพอาจจะลดลง

จำเป็นยิ่งนักที่ข้าพเจ้าควรจะเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติของตนเองใหม่

ข้าพเจ้าจึงคิดว่า นี่อาจจะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า

ที่จะโปรดให้ข้าพเจ้าได้ทำงานรับใช้พระองค์ได้ดียิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าเลือกเรียนในสาขาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา

ตอนที่เลือกสาขานั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าน่าจะเหมาะสมกับข้าพเจ้าที่สุด

แต่เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปศึกษาแล้ว

ข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่า มันเหมาะสมกับงานของพระมากจริงๆ

พระศาสนจักรจะยังคงก้าวย่ำอยู่กับโลกสมัยเดิมๆไม่ได้อีกต่อไป

ในขณะที่ประชากรของพระเจ้าเดินหน้าเข้าหาเทคโนโลยีสมัยใหม่

อย่างรวดเร็วและไม่เคยหยุดยั้ง

งานรับใช้พระเจ้าจึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องก้าวตามให้ถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นด้วย

ประชากรของพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้สื่อเพื่อรับใช้ผู้อื่น

มิใช่ใช้เพื่อความสะดวกสบายของตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

“ผู้ใดใครรักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น

ก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดร”

(มัทธิว 16:25)

จะกี่ยุค กี่สมัยผ่านไป

จะมีสื่อเทคโนโลยี หรือสิ่งสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมากมายเพียงใด

แต่ปัญหา และความทุกข์ยากของมนุษย์ก็ไม่เคยหมดสิ้นไป

เพราะความทุกข์ยากเหล่านั้น

เป็นกางเขนอันมีคุณค่าที่จะเพาะบ่มให้มนุษย์มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณความดี

“จงแบกกางเขนของตน  และติดตามเรา”

( มัทธิว 16:24)

แบกกางเขน  เดินตามองค์  พระทรงชัย

หนักเพียงใด  ใจยังสู้  อยู่ไม่หนี

เพราะกางเขน  นำสู่ทาง แห่งความดี

ตราบเมื่อสิ้น ชีพนี้  มีรางวัล

ยังยืนหยัด  ยึดมั่น  ไม่หวั่นไหว

แบกกางเขน  ตามองค์ไป  ไม่โศกศัลย์

จะรับใช้  ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน

จับมือมั่น เธอและฉัน  พลันก้าวไป

…………………………….

S