““ท่านล่ะ คิดว่าเราเป็นใคร”

(มธ.16:15)

......................................

ซีโมนเปโตร ผู้ได้รับเลือกให้เป็นศิลา

เป็นฐานที่เข้มแข็งมั่นคงของพระศาสนจักร

ท่านเป็นผู้ถือกุญแจแห่งชัยชนะ  กุญแจแห่งสวรรค์

และนำทางประชากรของพระเจ้าเข้าสู่สวรรค์

สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยอำนาจของพระเจ้า

………………………….

“ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้

ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”

(มธ.16:19)

..........................

พระสันตะปาปาผู้นำแห่งพระศาสนจักร

ด้วยอำนาจของพระเจ้า

ที่ทรงมอบหมายหน้าที่สำคัญนี้ไว้

พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งพระศาสนจักรของพระองค์

ทุกยุคทุกสมัยล่วงพ้นไปด้วยอำนาจปกครองของพระองค์

ผ่านศิลาที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้อย่างดี

.............................

ขอให้ลูกมีใจนบนอบสุภาพ เชื่อฟัง

ต่อคำสอนของพระศาสนจักร ต่อผู้นำของพระองค์

เข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อ

แล้ว “ประตูนรกจะไม่มีวันชนะเลย”

............................

ขอดวงใจ อ่อนโยน แก่ลูกเถิด

เป็นบ่อเกิด ความสุภาพ อันยิ่งใหญ่

ถ้อยคำสอน ของพระองค์ เหนือสิ่งใด

จารึกไว้  ในใจ เสมอมา

บนศิลา พระองค์ ทรงแต่งตั้ง

ทรงฝากฝัง ประชากร  ไว้บนบ่า

ทุกสิ่งล้วน ที่ท่านผูก บนโลกา

จะติดตรา  ผูกไว้ ในวิมาน

และทุกสิ่ง ที่ท่านแก้  บนโลกนี้

จะหลีกลี้ หนีหาย ในสวรรค์

พระทรงมอบ  อำนาจ  อันชอบธรรม์

กุญแจสวรรค์  ทรงสรรค์  ผู้ครอบครอง

.................................