“ลูกเอ๋ย จงจำไว้ว่า

เมื่อยังมีชีวิต ลูกได้รับแต่สิ่งดีๆ”

(ลูกา 16:25)

...................................................

อุปมาเรื่องเศรษฐี กับลาซาลัสผู้ยากไร้

ในขณะที่เศรษฐีจัดงานเลี้ยงฉลองทุกวัน  อิ่มหน่ำสำราญทุกมื้อ

แต่ลาซาลัสกลับรอคอยเพียงเศษขนมปังที่จะตกจากโต๊ะของเศรษฐี

ไม่มีสักช่วงเวลาที่เศรษฐีจะเหลือบสายตาลงมามองลาซาลัส

และหยิบยื่น  แบ่งปันสิ่งที่ตนมีเหลือเฟือนั้นให้แก่ลาซาลัสบ้าง

ชีวิตบนโลกของลาซาลัสเป็นชีวิตที่ดูเหมือนจะไร้ค่า

เหมือนเศษดิน เศษใบไม้ที่ปลิดปลิวร่วงหล่นตามพื้นถนน

ถูกผู้คนเดินเหยียบย่ำ  ไร้ตัวตนในสายตาใครๆ

แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า

พระองค์บันทึกชื่อของลาซาลัสลงในบัญชีสวรรค์แล้ว

หลายครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอน

และอยู่เคียงข้างผู้ทุกข์ยาก  ผู้แบกภาระหนัก  ผู้ต่ำต้อย และคนบาป

พระองค์ทรงสอนให้เราใช้ชีวิตด้วยความอดทน

ก้าวข้ามผ่านทางแคบแต่ปลายทางเป็นแสงแห่งหนทาง ความจริง และชีวิต

ไปให้ได้จึงจะได้รับชัยชนะนั้น

นอกจากเราจะต้องพยายามดำเนินชีวิตด้วยความอดทนแล้ว

เรายังต้องรู้จักมีสายตาแห่งเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย

อย่าเป็นเช่นเศรษฐีที่ไม่เคยมีลาซาลัสในสายตาเลย

แม้เศรษฐีไม่ได้ทำผิดบาปต่อลาซาลัส

แต่เขาเพิกเฉยและไม่ได้แสดงออกซึ่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์

ในขณะที่เขามีแรง มีต้นทุน มีทุกอย่างสมบูรณ์กว่า

.............................................

ข้าพเจ้าระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

ซิสเตอร์ผู้เสียสละอุทิศตนตามเสียงเรียกของพระเจ้า

ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้ยากไร้ และผู้รอความตาย

เป็นแสงแห่งหวัง เป็นพลังแห่งรัก

เป็นแสงสุดท้ายของชีวิตของเพื่อนมนุษย์ก่อนจะจากโลกนี้ไป

พวกเรารู้จักแม่ชีเทเรซาในช่วงชีวิตที่ท่านได้รับการยอมรับจากสังคมแล้ว

แต่ก่อนหน้านี้ที่ท่านต้องผจญอุปสรรค และปัญหาต่างๆเพื่อเรียกร้อง

ต้องต่อสู้กับการต่อต้านทุกรูปแบบ

ท่านต้องเผชิญสิ่งใดบ้างที่เราไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมสัมผัสได้ในชีวิตจริง

ตราบจนปัจจุบันที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญแล้ว

เราก็ยังคงดำเนินชีวิตของเราไปตามความสะดวกสบายบนโลกนี้

เรามีสายตาสักกี่นาทีที่จะมองเห็นผู้ทุกข์ยาก

ถ้อยคำหนึ่งของแม่ชีเทเรซากล่าวว่า

“เราไม่อาจทำการใหญ่โตมโหฬาร

แต่เราสามารถทำสิ่งเล็กๆน้อยๆ

ด้วยความรักอันใหญ่โตมโหฬาร”

..................................................

กิจเมตตา  แม้ต่ำต้อย  ดูน้อยค่า

พระตรัสว่า  คือกิจรัก  อันยิ่งใหญ่

เพียงอ้อมกอด  อันอบอุ่น  ก็กรุ่นใจ

สำหรับผู้  ยากไร้  ยิ่งใหญ่จริง

...............................................

S