“พระองค์ทรงเมตตากรุณา  ไม่ทรงโกรธง่าย

ทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง

ทรงสงสารและไม่ทรงลงโทษ”

(โยเอล2:13)

****************************

เด็กน้อยต่างศาสนาอายุ 8 ขวบ บอกกับฉันว่า

“คุณครูขา ทำไมครูที่อยู่ศาสนาคริสต์ถึงใจดีจังคะ”

ฉันบอกกับเด็กน้อยว่า

“ก็ท่านพยายามที่จะเลียนแบบพระเยซูไงหละ”

ฉันรู้สึกปลาบปลื้มใจแทนพระเยซูเจ้าจริงๆ

เครื่องมือของพระองค์ทำงานได้อย่างสวยงาม

พวกเธอหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งรักลงในดวงใจน้อยๆของเด็กๆได้เป็นอย่างดี

เมล็ดพันธุ์เหล่านี้กำลังจะเติบโตอย่างช้าๆแต่มีคุณภาพ

แม้ว่า เครื่องมือของพระองค์บางชิ้นอาจจะถ่ายทอดพระฉายาลักษณ์ของพระองค์

ได้ไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก

แต่ด้วยชีวิตที่ถูกหล่อหลอมมาจากความรักของพระองค์ตลอดเวลา

พวกเขาก็จะพยายามถ่ายทอดความรักเหล่านี้ออกไปสู่บุคคลรอบข้าง

ด้วยวิธีการต่างๆที่พวกเขามี  หรือด้วยพรสวรรค์ที่พระองค์ทรงมอบให้

ครูคาทอลิกทุกคนมีหัวใจแห่งรักเป็นพื้นฐาน

จิตใจบางดวงที่แข็งกระด้าง แท้จริงก็แอบซุกซ่อนความรักอันอ่อนโยนเอาไว้ด้วย

********************************

“เพราะรักใช่ไหมจึงเป็นไปได้ถึงเพียงนี้

เพราะรักที่มีเพราะพระองค์ใช่ไหม

ดวงใจที่เปี่ยมรักช่างเป็นดวงใจที่ยิ่งใหญ่

เป็นดวงใจของผู้ให้ ให้ความครบครัน

เพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยรักต้นรักจึงเติบกล้า

เบ่งบานทั่วหล้าด้วยคุณค่าแห่งรักนั้น

เมล็ดพันธุ์แห่งรักจะทวีค่านับอนันต์

ด้วยการแบ่งปัน เมล็ดพันธุ์รักออกไป”

***************************************

“เพราะพระองค์ทรงพระเมตตากรุณา  ไม่ทรงโกรธง่าย

ทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง

ทรงสงสารและไม่ทรงลงโทษ”

แบบอย่างเหล่านี้  ถูกแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของลูกๆของพระองค์

ผู้ใดที่เปิดดวงใจรับแบบอย่างอันสวยงามนี้

ก็จะเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาสงสารในดวงใจ

เป็นแบบอย่างที่งดงามต่อบุคคลรอบข้าง

****************************

ขอให้ลูกมีดวงใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก

พร้อมให้อภัย และมีความเมตตาสงสารอยู่เสมอด้วยเทอญ

**************************