“ข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดี

วิ่งมาถึงเส้นชัย และรักษาความเชื่อไว้แล้ว”

(2 ทิโมธี 4:7)

.............................................

วัยรุ่นชายคนหนึ่ง มีความคิดในเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆแบบสุดโต่ง

ความคิดของเขามักสวนทางจากเพื่อนพ้องในวัยเดียวกันอย่างสิ้นเชิง

เช่นเมื่อพูดถึงเรื่องศาสนาใดก็ตาม  เขามักจะส่ายหน้า และบอกว่างมงาย

พูดถึงการเมือง หรือเหตุการณ์ใดในประเทศ  เขามักจะมีแนวคิด

เพื่อการทำลาย   ล้มล้าง และบูรณะขึ้นมาใหม่ตามแนวความคิดของตนเอง

ความคิดเห็นของคนรอบข้างมักไม่ถูกต้องในความรู้สึกของเขา

เขาขาดเพื่อนที่เข้าใจ และพยายามมองหาเพื่อนที่เข้าใจเขาอยู่ตลอดเวลา

มันเป็นการยากที่จะมีเพื่อนที่ยอมรับในแนวความคิดของเขา

เฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดทางศาสนา

ต่อให้คนรอบข้างเกลี่ยกล่อม อธิบาย หรือปรับทัศนคติต่อเขาอย่างไร

ศาสนาก็เป็นสิ่งที่เลื่อนลอยและงมงายสำหรับเขา

คนไม่มีศาสนาก็ไม่ต่างจากลูกกำพร้า

ที่ขาดบิดามารดาคอยกล่อมเกลาและเอาใจใส่ด้านร่างกายและจิตวิญญาณ

ชีวิตวิญญาณของเขาจะเตลิดไปเส้นทางใดไม่อาจทราบได้

อาจจะซัดเซพเนจรไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางซ่องโจร

และซึมซับเอาวิถีชีวิตแบบโจรติดตัวมา

หรืออาจจะหลงทางเข้าไปในวัดวาอาราม

ก็รับเอาวิถีชีวิตของนักพรต นักบวชมา

ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าโชคดีเพียงใดแล้วที่เกิดมาท่ามกลางความเชื่อ

เป็นลูกที่ไม่เคยกำพร้าบิดามารดาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณ

เพราะแม้เพียงว่าข้าพเจ้าหลงทางไป

บิดามารดาฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณก็จะนำพาข้าพเจ้ากลับมายังเส้นทางเดิม

เส้นทางของความเชื่อ

และข้าพเจ้าโชคดีกว่านั้นอีก

เมื่อสภาพแวดล้อมรอบตัวข้าพเจ้าอบอุ่นไปด้วยผู้เชื่อมากมาย

“ข้าพเจ้าจะรักษาความเชื่อไว้”

ความเชื่อที่ไม่ได้มาง่ายๆ  ต้องผ่านการทดลองมากมาย

จึงจะเป็นความเชื่อที่เข้มข้นและฝังแน่นในจิตวิญญาณ

เหมือนท่านนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

ผู้ที่เคยปฏิเสธพระเยซูเจ้า และสุดท้ายกลับยอมรับในองค์พระเยซูเจ้ามากที่สุด

ข้าพเจ้านึกถึงวัยรุ่นชายผู้มีอคติในการดำเนินชีวิตคนนั้นเสียเหลือเกิน

ข้าพเจ้ามีความหวังว่า สักวันหนึ่งเขาจะพบความจริงของชีวิต

และเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง เฉกเช่นท่านนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

…………………………………….

“ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา

ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้”

(มัทธิว 16:18)

ข้าฯจะเชื่อ  แม้จิตข้าฯ จะหวั่นไหว

มองเส้นชัย  แล้ววิ่งไป อย่างมุ่งมั่น

เหนือศิลา  ข้าฯจะสู้  และฝ่าฟัน

ไม่มีวัน  ประตูนรก  จะกล้ำกราย

ด้วยแบบอย่าง  ความมุ่งมั่น ของเปโตร

อีกเปาโล  ผู้แพร่ธรรม  ชนทั้งหลาย

จงฟังซ้ำ  ย้ำความเชื่อ ไม่คลอนคลาย

นำวิญญาณ สู่ที่หมาย  ปลายทางธรรม

.......................................

S