“ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด

จงทำด้วยความอ่อนโยนเถิด”

(บสร.3:17)

.....................................

เรายังอยู่ในช่วงเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี

ยังอยู่ในบรรยากาศแห่งความรักและการเริ่มต้นชีวิตใหม่

ในแต่ละวัน  แต่ละเดือนและแต่ละปี

ข้าพเจ้าไตร่ตรองตนเองถึงสิ่งบกพร่องที่ผ่านมา

และขอโทษพระเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดียิ่งขึ้น

ด้วยใจที่สุภาพ อ่อนโยน ยอมรับในความอ่อนแอของตนเองเสมอ

เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นวัยรุ่น ข้าพเจ้ามองไปข้างหน้า

เพื่อค้นหาความสุขมอบให้กับตนเองในแต่ละวัน

ไขว้คว้าความสุขที่ข้าพเจ้าหลงคิดว่า เป็นความฝันของตนเอง

ข้าพเจ้าจะต้องฉกฉวยและแย่งชิงมาให้จงได้

เมื่อวันเวลาผ่านไป

ข้าพเจ้ามองย้อนกลับมาในวัยวันที่วุ่นวายนั้น

ข้าพเจ้ากลับพบว่า

สิ่งที่ข้าพเจ้าไขว้คว้าเพื่อให้ได้มานั้น

ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับชีวิตวิญญาณของข้าพเจ้าเลย

มันเป็นเพียงประสบการณ์ที่สอนข้าพเจ้าว่า

สิ่งที่ไขว้คว้านั้นไม่ได้จีรังยั่งยืนพอที่จะให้ความสุขแท้จริงกับข้าพเจ้า

แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าควรกระทำ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูต่ำต้อยเพียงใด

ข้าพเจ้าควรที่จะกระทำด้วยความอ่อนโยน ยินดี

กิจการต่ำต้อยนั้นกลับย้อนคืนเป็นผลพลังหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณข้าพเจ้า

ให้อิ่มเอมในใจมากกว่าความสุขที่ข้าพเจ้าเคยได้รับในอดีตที่ผ่านมา

“ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นสุข”

(สดด.128:1)

ข้าพเจ้าได้ดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า “War room

เป็นหนังสะท้อนชีวิตครอบครัวที่พ่อแม่ต้องการเอาชนะกัน

ต่างแสดงความโกรธเกรี้ยวใส่กันเมื่อพบเจอกัน

มองความผิดบกพร่องของกันและกัน

จวบจนใครคนหนึ่งนำแสงสว่างของชีวิตมาให้

เธอสอนให้นำพระวาจาของพระมาเป็นชีวิต

ผ่านห้องๆหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นห้องพิเศษส่วนตัว

สำหรับติดพระวาจาและคำภาวนาเพื่อผู้อื่น

โดยเฉพาะเพื่อสมาชิกในครอบครัว

สิ่งดีดีของเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์

สอนให้ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า

ความโกรธเกรี้ยว หรืออารมณ์ที่ขุ่นมัว

ทำให้คำพูด ความคิดและการกระทำติดลบทั้งสิ้น

ความอ่อนโยน สุภาพ  และความพากเพียรอดทน

จะทำให้สถานการณ์ที่กำลังเลวร้ายลงได้รับความบรรเทาขึ้น

“ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่รักของพระองค์

จงเห็นใจกัน  จงมีความใจดี  ความถ่อมตน ความอ่อนโยน

และความพากเพียรอดทนเป็นเครื่องประดับตน”

(คส.3:12-13)

................................

จงให้ความ  อ่อนโยน  คุ้มครองเรา

คอยบรรเทา ยามทุกข์เศร้า  เข้าช่วยเหลือ

จงให้ความ  มีเมตตา  มาจุนเจือ

คอยหนุนเอื้อ  เกื้อกูลเรา   เข้าปกครอง

จงยำเกรง  องค์พระเจ้า  ของเราเถิด

ให้เราเปิด  ประตูใจ  นะเราผอง

พระเมตตา  ของพระเจ้า  เข้าคุ้มครอง

ฟังคำร้อง  คำอ้อนวอน  ของชาวเรา

....................................

S