“ไม้อ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่หัก

และไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่ เขาจะไม่ดับ”

(อสย.42:3)

เมื่อชีวิตต่างต้องผ่านความทุกข์ยากลำบาก

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

สิ่งที่ต้องการคือกำลังใจจากคนข้างกายเรา

ซึ่งจะเป็นพลัง เป็นเชื้อไฟให้ชีวิตที่อ่อนแรง

ได้ลุกขึ้นสู้ต่อไปในแต่ละวัน

ในฐานะคริสตชนเราควรจะเป็นผู้เสริมกำลังใจ

ไม่ใช่ผู้ลิดรอนกำลังใจของใคร

แม้บางครั้งเราอาจจะต้องพบเจอคนที่ไม่น่ารัก จนถึงขั้นน่ารังเกียจก็ตาม

ข้าพเจ้ารู้จักกับวัยรุ่นหญิงคนหนึ่ง

เธอเป็นบัญฑิตใหม่ไฟแรง เธอสมัครงานในหน่วยงานหนึ่ง

ตลอดระยะเวลา 2 – 3 เดือน ในที่ทำงานใหม่ของเธอ

ดูไม่ราบรื่นและมีอุปสรรคมากมายยิ่งนัก

เธอไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

ด้วยบุคลิกของเธอออกจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง

ไม่ค่อยยอมใครหากคิดว่าตนถูกต้องแล้ว

จนกลุ่มเพื่อนร่วมงานพยายามบีบคั้นกดดันเธอ

ตั้งกลุ่มนินทาและพูดจาลิดรอนกำลังใจของเธออยู่ตลอดเวลา

ถึงแม้ว่าในบางครั้ง ข้าพเจ้าจะทราบถึงบุคลิกของเธออย่างดีก็ตาม

และบุคลิกบางอย่างข้าพเจ้าก็ออกจะรับไม่ได้อยู่เหมือนกัน

แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเฝ้าเพียรสอนตัวเอง

โดยมีแบบอย่างพระเยซูเจ้าคอยย้ำเตือน

นั่นคือ ข้าพเจ้าจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของบุคคล

ที่จะทำร้ายหรือตัดทอนกำลังใจของเธอ

เพราะเมื่อคนหนึ่งกำลังจะถูกทอดทิ้ง และถูกทำร้าย

ข้าพเจ้ามีหน้าที่คอยเสริมกำลังใจ และนำพระพรไปให้เขาเสมอ

“ไม้อ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่หัก”

........................................

“ทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ และปฏิบัติความชอบธรรม

ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใด ย่อมเป็นที่พอพระทัยพระองค์”

(กจ.10:35)

...หากความชอบธรรมจะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัย

แม้ยากลำบากเพียงใดข้าพเจ้าจะอดทนจนถึงที่สุด

จะพยายามรักและให้อภัยรวมถึงภาวนาเพื่อเพื่อนมนุษย์

มีพระองค์เป็นที่สุดของจุดหมายที่ปลายทาง...

…………………………

“พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านที่ใด

ทรงกระทำความดี และทรงรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจ

เพราะพระเจ้าสถิตกับพระองค์”

(กจ.10:38)

แบบอย่างของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาต่อมนุษย์

โดยเฉพาะคนบาป ผู้ตกทุกข์ได้ยาก

พระองค์ทรงเป็นกำลังใจ  เป็นความรัก  เป็นที่พักพิง  และเป็นความหวัง

ขอให้ลูกพยายามเสมอที่จะเลียนแบบอย่างของพระองค์

และมีพระองค์คอยนำทางชีวิต โดยเฉพาะในยามอ่อนแอ ท้อแท้

และขาดแคลนพลังที่จะก้าวเดินต่อไปในทางที่ดีและถูกต้อง

ของทุกๆวันในทุกๆก้าวของชีวิต

......................................................

S