เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา คุณพ่อท่านหนึ่งให้ข้อคิดไว้ว่า

“พระเจ้าจะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าจะต้องเล็กลง”

คำชื่นชมมากมายที่เพื่อนมนุษย์มีให้กับเรา

ขอให้เราคิดเสมอว่าเป็นเพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งดีดีนี้ผ่านกิจการของเรา

อย่าให้เพื่อนมนุษย์ต้องคิดว่าสิ่งดีดีเหล่านี้เป็นกิจการของเราเอง

เพราะเมื่อวันหนึ่งกิจการของเราผิดพลาดลงไป

กิจการดีทั้งหลายก็จะพาลหม่นหมองลงไปด้วย

อย่าให้ใครยึดติดกับเราเพราะคิดว่าเราเป็นคนที่ดีพร้อม

แต่ให้เป็นเพราะพระองค์ทรงบ่มเพาะกิจการดีนี้ลงในตัวเรา

และทุกครั้งที่มนุษย์มองกิจการดีของเราก็ให้มองเห็นกิจการดีของพระองค์

เพื่อว่าเมื่อใดที่กิจการของเราผิดพลาดเพราะความอ่อนแอในความเป็นมนุษย์ของเรา

เราจะไม่ได้ทำให้พระองค์หม่นหมองลงไปด้วย

...........................

พ่อสอนว่า “ความเป็นคริสตชนไม่ใช่คนที่ดีพร้อม

แต่เป็นคนที่พร้อมจะทำตามคำสอนเพื่อจะเป็นคนดี”

......................................

ลูกทูนหัวของฉันรับศีลล้างบาปเมื่ออายุได้ 11 ปี

พ่อของเธอบอกกับฉันว่า “เธอล้างบาปเพราะเห็นกิจการของฉัน

เธอต้องการใช้นามนักบุญเดียวกับฉัน

และต้องการให้ฉันเป็นแม่ทูนหัวให้เธอด้วย”

ฉันรู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลยกับความรู้สึกเช่นนั้น

ของลูกทูนหัวของฉันที่มีต่อฉัน

แม้ฉันจะรู้สึกยินดีกับการเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครั้งนี้

ฉันเรียกลูกทูนหัวของฉันมาพบ

บอกกับเธอว่า “ครูเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอคนหนึ่ง

บางครั้งก็ตกในบาป และบ้างครั้งก็เป็นแบบอย่างไม่ดีเท่าที่ควร

ลูกเห็นเพียงกิจการด้านดีของครูเท่านั้น

ดังนั้น หากลูกยึดติดกับความเป็นตัวครู

ลูกอาจจะพบกับความผิดหวังเมื่อครูผิดพลาดและบกพร่อง

แต่หากลูกเอาใจยึดติดกับคำสอนของพระ

รักในกิจการดีของพระองค์ที่ถ่ายทอดผ่านคนอื่นๆรอบตัวลูก

และให้อภัยในความอ่อนแอบกพร่องของเพื่อนมนุษย์

เมื่อเราเห็นกิจการที่ไม่ดี แม้กระทั่งในคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกของพระด้วยก็ตาม

ลูกก็จะยังเป็นลูกที่ดีของพระต่อไป”

หลายคนที่ต้องทิ้งศาสนา ทิ้งพระ

เพราะยึดติดกับกิจการของมนุษย์ที่คิดว่าเค้าเป็นคนที่ดีพร้อม

เราจึงต้องย้ำเตือนตัวเองไว้เสมอว่า

““พระเจ้าจะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าจะต้องเล็กลง”

เพื่อให้ทุกคนได้เห็นกิจการที่ดีของพระองค์ในกิจการของเรา

และให้อภัยความบกพร่องในความอ่อนแอของเราด้วยเช่นกัน

..........................................

ลูกเป็นเพียงเครื่องมือชิ้นน้อย

ที่ต่ำต้อยด้อยค่าคราล้าอ่อน

ทุกกิจการงดงามคือพระพร

กลับคืนย้อนความอาทรของพระองค์

แม้คราใดลูกกระทำสิ่งดีงาม

ประพฤติตามคำสอนต้องประสงค์

ขอให้เป็นกิจการของพระองค์

ที่มั่นคงดำรงเป็นนิรันดร์

...................................