“จงแล่นเรือออกไปในที่ลึก

และลงอวนจับปลาเถิด”

(ลก.5:4)

............................................

พระเยซูเจ้าทรงตรัสแก่ซีโมนเปโตร ในวันที่พวกเขาเหนื่อยล้า

และไม่ปรารถนาจะกระทำสิ่งใดอีกเลย

แต่เมื่อพระองค์ทรงตรัสเช่นนั้น  แม้ซีโมนจะรู้สึกปฏิเสธในใจอยู่บ้าง

แต่ท่านก็ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างดี

ความเหนื่อยยาก...จนถึงที่สุดจะนำมาซึ่งพระพร

ความอิ่มหนำสำราญจากปลามากมายที่พระองค์ประทานให้

เป็นของขวัญพิเศษ

ซึ่งล้วนมาจากความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ยากลำบากทั้งปวง

.............................................

พระเยซูเจ้าทรงตรัสแก่ซีโมนว่า

“ท่านจะเป็นชาวประมงจับมนุษย์”

เพราะท่านมีความเชื่อ  ความมั่นคง อดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก

ท่านจึงได้รับเลือกสรรให้เป็นผู้นำพาพระศาสนจักรก้าวต่อไป

ข้าพเจ้าได้ส่งลูกชายคนเล็กของข้าพเจ้าเข้าบ้านเณร

ด้วยความหวังว่าพระเจ้าจะทรงเลือกสรรเขา

แต่หนทางของเณรน้อยกับวิถีชีวิตที่พลิกผันเปลี่ยนไป

ต้องใช้ความพยายาม  ความอดทน  ความสุภาพ นบนอบ

ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  ทุกสิ่งต้องเลือกปฏิบัติด้วยตนเอง

มันไม่ได้ง่ายและสวยงามอย่าที่เราคิดสักเท่าไหร่

แม้ในทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าจะพยายามคิดบวก และมองเป็นโอกาสสำหรับลูกชายก็ตาม

ปีศาจยังคงทำงานของมันอย่างหนักเพื่อหว่านล้อมจิตใจของเรา

คนในครอบครัว และลูกชายของข้าพเจ้า

ให้หวั่นไหวและแอบอ่อนแออยู่เสมอ

อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าก็ยังขอพระเจ้าโปรดเมตตาลูกของพระองค์

ที่อาจจะมิได้เข้มแข็งเหมือนซีโมน เปโตร

อัครสาวกที่พระองค์ทรงเลือกสรร

ข้าพเจ้าเฝ้าทดท้อใจเมื่อเห็นบรรดาเณรน้อยทยอยกันลาออกจากบ้านเณร

ด้วยเหตุผลที่แสนเศร้า ทั้งจากตัวเณรเองและสภาพแวดล้อมในบ้านเณร

ที่ข้าพเจ้าก็มิอาจจะไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้

นอกจากสวดภาวนาขอพระเมตตาจากพระเจ้าให้ดลใจใครสักคน

ที่จะปฏิรูปสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้น

“โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิด  พระเจ้าข้า

เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป”

(ลก.5:8)

...................................................

ข้าพเจ้าได้ชม MV เพลงหนึ่งชื่อเพลง  Mary,did you know?

ซึ่งเนื้อเพลงถูกบรรจงแต่งไว้แทนดวงใจของแม่พระหนึ่งดวง

ที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่พระแม่ได้ทรงน้อมรับไว้ด้วยความสุภาพ

ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ต้องสละลูกชายที่พระเจ้าประทานให้

อยู่ในเงื้อมมือของความทุกข์ยาก ทรมาน แสนสาหัส

รอยจูบบนใบหน้าที่แม่พระบรรจงจูบด้วยความเอ็นดู

เมื่อครั้งพระเยซูเจ้ายังเยาว์วัยอยู่

ความรักที่แม่พระทรงมีต่อพระเยซูเจ้าตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่

จะสร้างความร้าวรานเพียงใดให้กับพระแม่

เมื่อพระองค์ต้องถูกคนอื่นทำร้ายจนสิ้นพระชนม์

ด้วยความอยุติธรรมอย่างสิ้นเชิง

แต่ผลของความสุภาพ  มั่นคง อดทนอดกลั้นจนถึงที่สุดของพระแม่

คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติจริงๆ

 

ในบทเพลง Mary, did you know?  ขับร้องไว้ว่า

“มารีย์เธอรู้ไหมว่าลูกน้อยของเธอ    วันหนึ่งจะเดินเหนือทะเล
Mary, did you know      that your baby boy will one day walk on water? 

มารีย์เธอรู้ไหม ว่าลูกน้อยของเธอ    จะช่วยลูกหลานเธอให้รอด
Mary, did you know    that your baby boy    will save our sons and daughters?

เธอรู้ไหมว่าลูกน้อยของเธอ   ได้ทำให้เธอเปลี่ยนแปลง
Did you know   that your baby boy   has come to make you new? 

เด็กน้อยที่เธอโอบกอดไว้   วันหนึ่งจะโอบอุ้มเธอ
This child that you've delivered    will soon deliver you 

มารีย์เธอรู้ไหม ว่าลูกน้อยของเธอ   ให้คนตาบอดได้มองเห็น
Mary, did you know     that your baby boy  will give sight to a blind man? 

มารีย์เธอรู้ไหม ว่าลูกน้อยของเธอ  จะห้ามพายุด้วยมือของเขา
Mary, did you know  that your baby boy  will calm a storm with His hand? 

เธอรู้ไหมว่าลูกน้อยของเธอ  เคยเดินบนทางสวรรค์
Did you know   that your baby boy   has walked where angels trod? 

และเมื่อเธอหอมแก้มของเด็กน้อยนั้น เธอได้สัมผัสพักตร์พระเจ้า โอ้ มารีย์เธอรู้ไหม
And when you kiss your little baby   you've kissed the face of God. 
Oh! Mary did you know

หูหนวกได้ยิน ตาบอดได้เห็น  คนฟื้นขึ้นจากความตาย
The blind will see.  The deaf will hear.  The dead will live again .

คนง่อยกลับหาย คนใบ้จะพูด  จะสรรเสริญพระเจ้า
The lame will leap. The dumb will speak. 
The praises of The Lamb. 

มารีย์เธอรู้ไหม ว่าลูกน้อยของเธอ คือพระผู้ทรงสร้างโลกา
Mary, did you know that your baby boy 
is Lord of all creation? 

มารีย์เธอรู้ไหม ว่าลูกน้อยของเธอ  วันหนึ่งจะครองทุกชาติชน
Mary, did you know  that your baby boy 
will one day rule the nations?

เธอรู้ไหมว่าลูกน้อยของเธอ  คือพระบุตรของพระเจ้า
Did you know     that your baby boy 
is heaven's perfect Lamb?

และเด็กน้อยที่เธอได้กล่อมนอน   คือพระเจ้า ยิ่งใหญ่
This sleeping child you're holding is the Great I Am.

 

รับชมและรับฟังเพลง Mary, did you know? ได้ที่...

(https://www.youtube.com/watch?v=mN70R-3ao0U)

.....................................

S