“จงระวัง  จงตื่นเฝ้าเถิด

เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้ว่า วันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร”

(มก.13:33)

..................................................................

เข้าสู่สัปดาห์แรกของการเตรียมต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า

สมัยยังเด็ก การเตรียมตัวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส

คือการเตรียมการแสวงหาของขวัญ อาหาร  ขนม  กิจกรรม เกมส์

ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

 เป็นความตื่นเต้น ความสนุกสนานกับตารางกิจกรรม

กับอากาศที่เย็นสบาย และเสียงเพลงรื่นเริงตลอดเทศกาล

แต่...ในความเป็นจริงแล้ว

สิ่งที่เราต้องเตรียมคือจิตใจของเรา

ให้พร้อมกับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า

พ่อเล่าว่า เมื่อจักรพรรดิ์ หรือกษัตริย์เสด็จไปในที่ใด

ประชาชนทุกคนต่างเตรียมสถานที่ เตรียมพิธีการ

เตรียมจิตใจ เตรียมประชาชนที่รักท่านไปเข้าเฝ้า

การเตรียมการยิ่งพิถีพิถันมากเท่าใด

ก็ยิ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ที่เสด็จมามากเท่านั้น

.......................................................

พระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับเรา ?

เรารักท่านมากน้อยแค่ไหน ?

เราเตรียมตัวกับการเสด็จมาของท่านอย่างไร ?

“เดชะพระคริสตเยซู ท่านได้รับพระพรทุกด้าน

และทุกประการเดชะพระองค์”

(1 คร. 1:3-9)

พระองค์เป็นของขวัญล้ำค่ากว่าของขวัญชิ้นใดใดในโลกนี้

เป็นของขวัญชิ้นเดียวที่จะนำความสุขแท้ให้แก่มวลมนุษยชาติ

 เป็นผู้นำพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา

เป็นกิ่งก้านองุ่นที่คอยหล่อเลี้ยงเถาองุ่นผลน้อยๆ

“โปรดเสด็จมาเยี่ยมเถาองุ่นนี้

โปรดทรงคุ้มครองเถาองุ่นที่พระหัตถ์ขวาปลูกไว้”

(สดด. 80: 14-15)

……………………………………….

เตรียมดวงจิต  ต้อนรับ   พระผู้ไถ่

เตรียมดวงใจ   ให้สะอาด จากสิ่งหมอง

เตรียมตัวเรา ให้พระเจ้า  เข้าจับจอง

เตรียมแซ่ซ้อง  ร้องสรรเสริญ  องค์ทรงธรรม์

ที่ใดทุกข์ ที่ใดท้อ  ก่อรักให้

มอบรักไป  ทั่วถิ่นไท้  ใจสุขสันต์

เตรียมเฉลิม ฉลององค์  พระทรงธรรม์

ทางสวรรค์  พระทรงสรร  มาให้เรา

...............................................................