สิ่งใดหรือที่เรียกว่าความยุติธรรม

ตาชั่งใดหรือที่ใช้วัดความเที่ยงธรรมของชีวิต

ความทุกข์ยากลำบากคือความอยุติธรรมหรือเปล่า

เมื่อนานมาแล้ว...

โมเสส...ผู้กำลังจะได้เป็นถึงเจ้าชายแห่งอียิปต์

กลับต้องมานำชนชาติฮีบรู

ให้หลุดพ้นจากความเป็นทาส

และสุดท้ายท่านก็มิได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา

เมื่อนานมาแล้ว...

โยบ...ผู้ชอบธรรมต้องสูญเสียทรัพย์สิน บุตรธิดา

บริวาร รวมทั้งต้องทนทุกข์กับโรคร้าย

ด้วยคำอนุญาตจากพระเป็นเจ้า

ให้ปีศาจร้ายมาทดลองท่าน

เมื่อนานมาแล้ว...

นักบุญยอห์น บัปติส

ผู้มาตระเตรียมทางของพระเยซูเจ้า

ต้องถูกตัดศีรษะอย่างไร้เกียรติ

ในคุกโดยคำร้องขอจากหญิงบาปคนหนึ่ง

“สิ่งใดเล่าที่เรียกว่าความยุติธรรม”

.........................

เนื้อหาโดยสรุปสั้นๆในบทแรกของ

“พระเจ้าไม่ยุติธรรมกับฉัน”

ชี้นำให้ฉันเห็นว่า

มาตรฐานการวัดความยุติธรรมของพระเจ้านั้น

ไม่ใช่มาตรฐานเดียวกับมนุษย์

พระองค์ทรงล่วงรู้ว่า

สิ่งใดสมควร ณ เวลาใด และกับใคร

หลายครั้งที่เราเรียกร้องความยุติธรรม

ก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น

การถูกเบียดเบียนความสุขในบางกรณี

การต้องเผชิญกับความทุกข์ระทมในบางช่วงแห่งชีวิต

ฉันกลับรู้สึกไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น

เพียงเพราะว่า มันทำลายความสุขในชีวิตฉันไป

.........................

ขอให้ลูกรู้จักที่จะมีจิตใจนบนอบพอที่จะยอมรับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับลูก

ขอให้ลูกมีความเชื่อที่มั่นคงเหมือนเช่น

ผู้ชอบธรรมในอดีต ทั้งโมเสส และโยบ

ที่มีทุกช่วงลมหายใจเป็นพระเจ้าเสมอ

และยอมรับความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเสมอ

.........................

ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ชอบธรรม

ท่านยังต้องพบกับเหตุการณ์อันเลวร้ายถึงเพียงนั้น

แต่ความเชื่อของท่านก็มิได้ลดน้องถอยลงไปเลย

แล้วประสาอะไรกับคนบาปเช่นฉันเล่า

บางเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น

จะทำให้ฉันต้องร้องเรียก

หาความยุติธรรมจากพระอีกเชียวหรือ

ของขวัญในชีวิตที่พระให้กับฉันนั้น

ยังไม่มากพออีกหรือ

เมื่อเทียบกับความบาปผิดบกพร่อง

ที่ฉันได้กระทำลงไปในแต่ละวัน

.........................