“บัดนี้ เรากำลังจะส่งพระผู้ที่พระบิดาทรงสัญญาไว้มาเหนือท่านทั้งหลาย

เพราะฉะนั้นท่านจงคอยอยู่ในกรุง

จนกว่าท่านจะได้รับพระอานุภาพปกคลุมจากเบื้องบน”

(ลูกา 24:49)

............................................................

ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์

พระองค์ทรงตรัสว่าจะทรงส่งพระผู้ที่พระบิดาทรงสัญญาไว้มาเหนืออัครสาวก

พระจิตเจ้าคือพระพรพิเศษที่พระเจ้าทรงส่งมายังอัครสาวก

เป็นพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้ศิษย์ของพระองค์

เพื่อประโยชน์ในภารกิจที่พระองค์ทรงมอบให้นี้

พระพรมีไว้เพื่อแบ่งปัน แจกจ่าย ช่วยเหลือ

พระพรใดที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อผู้อื่น

พระพรนั้นจะถูกริบกลับไป

.............................................................

น้องสาวถูกพี่ชายเอ็ดเรื่องเธอชอบร้องเพลงเกาหลีด้วยเสียงอันดัง

แม้จะเป็นในห้องของเธอ แต่เสียงเพลงเหล่านั้น

กลับสร้างความหงุดหงิดให้กับสมาชิกในบ้านทุกครั้งไป

เธอเริ่มร้องไห้ และมาระบายความในใจกับมารดา

เธอเริ่มบ่นว่าบิดาชอบต่อว่าเธอทุกครั้งที่เธอร้องเพลงเหล่านี้

และแกมบังคับให้เธอรู้จักร้องเพลงลูกทุ่งบ้าง

พี่ชายของเธอก็เช่นกัน  มักจะตะโกนสั่งให้เธอหยุดร้องเพลงเสีย

มารดานั่งลงข้างหน้าเธอ  ใบหน้าเธออาบไปด้วยน้ำตา

เธอเริ่มฟูมฟายว่าเธอไม่ได้ร้องให้ใครฟังซะหน่อย

เธอร้องเพื่อฟังคนเดียว ทำไมต้องมาฟังและว่าเธอ

เหตุผลร้อยแปดพันประการถ้าเราคิดว่าเราถูก

ดวงใจเราก็ปิดและไม่พร้อมฟังใคร

มารดากล่าวกับเธอว่า

ลูกเป็นเด็กดี มีพระพรของพระหลายด้าน

ทั้งการเรียน ความสุภาพเรียบร้อย ความขยัน

รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนลูกก็ไม่น้อยหน้าใคร

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพระพรที่พระมอบให้ลูก

ทุกครั้งที่ลูกนำพระพรเหล่านี้ไปใช้เพื่อผู้อื่น เพื่อโรงเรียน เพื่อคนรอบข้าง

พระพรเหล่านี้ก็จะเพิ่มทวีขึ้นใช่ไหม

อย่างเช่นลูกช่วยคุณครูในการสอนรุ่นน้องรำไทย

ลูกก็เป็นไอดอลของรุ่นน้อง พอรุ่นน้องรำได้ พระพรของลูกก็เพิ่มขึ้น

ลูกรำได้สวยขึ้นจากการที่ถ่ายทอดพระพรนี้ให้รุ่นน้อง

เช่นเดียวกับ  ลูกมีพระพรในการร้องเพลง

ลูกมีเสียงที่ไพเราะ พระมอบเสียงนี้ให้ลูก

แต่ลูกกลับนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองคนเดียว

เพลงหลายเพลงที่มีความหมายดีดี

หลายเพลงเป็นเพลงปลุกใจ ยิ่งฟังยิ่งรักชาติ

หลายเพลงเป็นเพลงบรรเทาใจ ช่วยให้คนทดท้อมีกำลังใจสู้ต่อ

แล้วเพลงที่ลูกร้องสามารถช่วยเหลือใครได้บ้างหรือเปล่า

ลูกใช้เสียงไพเราะที่พระมอบให้เพื่อใคร

แม่อยากให้ลูกลองร้องเพลงที่มีความหมายดีดีเพื่อคนอื่น

แล้วพระพรของลูกจะไม่มีวันหมดไปเลย

...............................................

อัครสาวกเริ่มออกเทศนาสั่งสอนและประกาศข่าวดีไปทั่วโลก

โดยไม่ได้เกรงกลัวต่อภัยอันตรายใดใดอีก

พระพรของพระจิตเจ้าไหลหลั่งเต็มดวงใจของพวกท่าน

ไม่มีอุปสรรค หรือการเบียดเบียนใดใด

จะมากั้นขวางหนทางการประกาศข่าวดีไปได้

พระพรที่พระจิตเจ้าทรงมอบให้จะไม่มีวันสูญสิ้นเลย

...................................................

ความเศร้าโศกจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดี

เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

และพระจิตของพระจ้าเสด็จลงมายังลูกๆของพระองค์

นำพระพรมากมายมาสู่เรา

เราจึงเต็มเปี่ยมด้วยพระพรที่พร้อมจะมอบต่อไป

ไม่มีวันสิ้นสุด

........................................

S