ดุจดั่งสายธารน้ำเย็น

ไหลกระเซ็นให้เย็นชื่นฉ่ำใจ

หมู่ฝูงปลาได้พักพิงอาศัย

สายน้ำหลั่งไหลใสระริน

แม้ธารน้ำร้อนใดจะไหลมา

หวังกระทบคุณค่าให้สูญสิ้น

หากเพียงธารน้ำเย็นที่ไหลริน

จะคงไว้เป็นนิจสินคุณค่าตน

................................................

บ้านของฉันอยู่ติดแม่น้ำบางปะกง

ฉันมักชอบเอาเท้าลงไปแกว่งน้ำเล่นและลงไปเล่นน้ำบ้าง

น้ำในแม่น้ำเย็นตามธรรมชาติและสีขุ่นด้วยแร่ธาตุจากดินโคลน

ในช่วงที่น้ำแม่น้ำบางปะกงกร่อย

นั่นคือช่วงที่น้ำทะเลขึ้นและผสมกับน้ำจืดในแม่น้ำ

ปลาบางจำพวกที่ปรับตัวไม่ทันก็ลอยตายไปหลายตัว

ที่สำคัญ บนผืนน้ำจะเกิดแผ่นฝ้าคล้ายตะกอนสีส้มแดงลอยอยู่เหนือน้ำ

เหมือนแผ่นฝ้าบนน้ำที่แช่เหล็กเป็นสนิมไว้

ซึ่งทำให้ฉันสูญเสียธรรมชาติที่งดงามไปบ้าง

แต่สายน้ำที่ฉันเฝ้าฝันถึงและพึงใจปรารถนา นั่นคือ

น้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาสูง

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธารน้ำเย็นที่ไหลผ่านหุบเขา ผ่านป่าไม้

และกรวดหินดินทรายลงมาสู่เบื้องล่าง

หากจะมีธารน้ำร้อนไหลแทรกมาสายหนึ่ง

เข้ามาผสมผสานกับธารน้ำเย็น

เพียงธารน้ำเย็นยังคงรักษาความเย็นไว้ได้

ไม่นานธารน้ำร้อนก็จะต้องแปลสภาพกลายเป็นธารน้ำเย็นไปเสีย

เหมือนกับแม่น้ำที่เป็นน้ำจืด หากยอมให้มวลน้ำเค็มไหลเข้ามาแทนที่

ย่อมต้องเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำกร่อย

...............................................

บุคคลใดใจร่มเย็น ก็เป็นสุข

เพราะเขาอยู่ที่ใดที่นั่นก็จะร่มเย็นเป็นสุขด้วย

บุคคลใดใจรุ่มร้อนทุรนทุราย อยู่ที่ใดก็เป็นทุกข์

เพราะเขาจะทำให้สังคมนั่นแตกแยกและรุ่มร้อนเหมือนไฟ

........................................

ขอให้ลูกเป็นดั่งธารน้ำเย็นที่ไหลริน

ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ขอให้ความเยือกเย็นนี้

ชโลมดวงใจทุกดวงให้ฉ่ำชื่นสดใสอยู่เสมอ

แม้ในที่ที่ร้อนแรง  ขอให้ลูกนำความร่มเย็นเข้าไปเพื่อดับไฟความรุ่มร้อน

ให้คนรอบข้างได้เห็นภาพลักษณ์ความร่มเย็นของพระองค์

ผ่านสิ่งสร้างเล็กๆ ที่มีขีดความสามารถจำกัดนี้ด้วยเถิด

.........................................