“ในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้ง

ข้าพเจ้าวอนขอพระพรเพื่อทุกท่านอยู่เสมอ

ด้วยความชื่นชม เพราะท่านทั้งหลายร่วมมือประกาศข่าวดี

ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งบัดนี้”

(ฟป.1:4-5)

..............................

บทเพลงหนึ่งขับขานไว้ว่า “รอยเท้าผู้แพร่ธรรม ช่างงดงามจริงหนอ”

คำอธิษฐานภาวนาของเขา

จะเป็นพระพรเพื่อคนรอบข้าง และมีพลังในการฟื้นฟู บรรเทาผู้ทุกข์ยาก

เมื่อหลานสาวของข้าพเจ้าได้ถือกำเนิดมา

หมอแจ้งว่าครอบครัวของเราจะต้องพบกับปัญหาเช่นไรบ้าง

ทั้งด้านสุขภาพร่างกายของเธอและพัฒนาการ

แต่ก่อนหน้านั้น พวกเราทราบดีอยู่แล้วถึงสิ่งที่อาจจะเกิดตามมา

แต่เราเลือกที่จะต้อนรับเขาเข้ามาเป็นสมาชิกของเราด้วยความมั่นใจ

ผ่านคำภาวนาของสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าทุกคน

ทั้งกลุ่มพระเมตตา  กลุ่ม Lectio Divina และกลุ่มอื่นๆในพระพร

ทุกกลุ่มเป็นรอยเท้าที่งดงามของผู้แพร่ธรรม

คำภาวนาของทุกท่านจึงบังเกิดผลแก่ผู้ที่ต้องการคำภาวนาเสมอมา

ตั้งแต่หลานสาวข้าพเจ้าอยู่ในครรภ์มารดาของเธอ

เธอก็ได้รับพระพร พระหรรษทานเต็มเปี่ยมในทุกๆวัน จนกระทั่งเธอคลอด

เธอเลี้ยงง่าย  อารมณ์ดี  พัฒนาการดีกว่าที่พวกเราคาดหวังไว้มาก

ที่สำคัญเธอเป็นที่รักของทุกคนที่ได้พบเจอ

คำภาวนาที่สวยงามนำพระพรมาสู่เธอ

มาในวันนี้  มารดาของเธอประสบอุบัติเหตุ

เราก็ได้รับคำภาวนาจากผู้แพร่ธรรมอย่างท่วมท้นอีกครั้ง

ให้เราสามารถผ่านพ้นภาวะกดดันต่างๆมาได้อย่างดี

เรามั่นใจในทุกคำภาวนาและพระพรที่ผ่านคำภาวนานั้น

จะต้องส่งผลในทางที่ดีที่สุดที่พระจะมอบให้

...........................................................

รอยเท้าผู้แพร่ธรรมเป็นรอยเท้าที่ทิ้งพลังแห่งพระพรเอาไว้เบื้องหลังรอยเท้านั้น

เพื่อให้ผู้สิ้นหวังได้เดินตามเก็บเกี่ยวพระพรที่งดงามในยามทุกข์ยาก

รอยเท้าผู้แพร่ธรรมทับถมเป็นเส้นทางที่สวยงาม

เป็นเส้นทางที่พร้อมรับองค์พระคริสตเยซู

“จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด”

(ลก.3:4)

.......................................

ตามรอยเท้า  ผู้แพร่ธรรม  นำทางให้

มีพระพร พระราชัย  ใจสุขสันต์

ด้วยพลัง  คำอธิษฐาน  ส่งถึงกัน

ผลอนันต์  ให้ก่อเกิด  ประเสริฐพร

จะเดินตาม  รอยเท้าท่าน  ผู้แพร่ธรรม

ช่วยหนุนนำ  เตรียมเน้นย้ำ  คำพระสอน

ทางใดคด  ตัดให้ตรง  ส่งคนจร

ใครเดือดร้อน  นำพระพร  ด้วยยินดี

.............................................

S