การกลับใจ...คือการเลือกในสิ่งใหม่ที่ดี

เหตุเพราะสำนึกแห่งธรรมบันดาลชีวี

เปลี่ยนใจเก่าที่มีเป็นใจดีดีมีธรรม

ธรรมบันดาลชีวิต....ให้รู้ถูกผิดความคิดเลิศล้ำ

เปลี่ยนใจปรับจิตทุกการกระทำ

ความดีชี้นำ คุณธรรมวัดใจ

.................................

การกลับใจของท่านนักบุญเปาโล

เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าสู่สิ่งใหม่

ผ่านประสบการณ์อันปวดร้าวจากความมืดบอดของดวงใจ

สู่แสงสว่างใหม่ การเกิดใหม่ในพระเป็นเจ้า

ขอให้ฉันได้อดทนที่จะผ่านความชั่วร้าย  ความผิดหวัง

เพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่ดีและถูกต้องในพระพรของพระเสมอ

.................................

เป็นความมืดบอดของดวงใจ

ปิดหนทางใหม่แห่งพระพร

โปรดเถิดให้ใจลูกเร่าร้อน

เปิดใจรับพระพร เปิดไฟรับแสงธรรม

...............................

บางทีการกลับใจก็สร้างความปวดร้าวให้หัวใจเหมือนกัน

อาจจะเป็นความพยายามที่จะละบางสิ่งที่เรารัก

อาจจะเป็นการเลิกบางสิ่งที่เราโหยหา

อาจจะเป็นการหลบลี้กับบางสิ่งที่เราปรารถนา

เพื่อเปิดหัวใจรับแสงสว่างใหม่ที่จะส่องเข้ามาในใจ

เพื่อล้างใจให้เป็นใจดวงใหม่ที่ดีกว่าใจดวงเดิม

.........................................................

ขอพระพรแด่..ทุกดวงใจ..ในโอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจค่ะ (25 มกราคม 2555)