“อูฐจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมี

เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า”

(มาระโก 10:25)

......................................................

มีผู้กล่าวว่า “มีเงินเขาเรียกเป็นน้อง  มีทองเขาเรียนเป็นพี่”

แต่หากข้าพเจ้าไม่มั่งมีทั้งเงินและทอง

ข้าพเจ้าก็จะเป็นญาติพี่น้องขององค์พระคริสตเจ้า

ข้าพเจ้าเคยรู้สึกแย่หลายครั้งเมื่อถูกกดดันเรื่องการเงิน

เพราะรายจ่ายมักจะมากกว่ารายรับอยู่เสมอ

และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เรื่องการเงิน

ยิ่งทุกข์ ก็ยิ่งขัดสน ยิ่งขวนขวายฟูมฟายก็ยิ่งไม่มีทางออก

ข้าพเจ้าพร่ำเตือนตัวเองในช่วงเหตุการณ์เช่นนั้น

เหมือนปลอบใจตัวเองและร้องเพลงหนึ่งเสมอๆว่า

“พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าฯ  ประทานมาสารพัดไม่ขัดสน”

ข้าพเจ้าพยายามปล่อยวาง  และใช้จ่ายตามจำเป็น

และทุกครั้งที่มีเหตุต้องใช้จ่ายเพิ่มเติม

“พระเจ้าจะมาทันเวลาเสมอ”

ข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่มีความเชื่อมั่นคง

ยังพร้อมที่จะอ่อนแอ  ยอมแพ้ อยู่ตลอดเวลา

แต่ทุกครั้งข้าพเจ้าจะให้เวลากับพระวาจา

เป็นตัวขับเคลื่อนให้ข้าพเจ้ามีกำลังที่จะก้าวต่อไป

แม้ในวันที่แสนจะยากลำบากต่อการก้าวเดินก็ตาม

“สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้

เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง”

(มาระโก 10:27)

......................................................

มนุษย์ได้รับปรีชาญาณมาจากพระเจ้า

ปรีชาญาณจึงเป็นพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้

เป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับข้าพเจ้าในการประคองชีวิตให้รอดพ้น

จากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามา

เหตุการณ์เหล่านั้นอาจชักนำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหว

หลงทาง หลงผิด พลาดพลั้ง อ่อนแอ ท้อแท้

แต่ปรีชาญาณของพระเจ้าจะแปรเปลี่ยนภาพลบเหล่านั้น

ให้กลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีในที่สุด

“ทรัพย์สมบัติไม่มีค่าใดเลย

เมื่อเปรียบกับปรีชาญาณ”

(ปรีชาญาณ 7:8)

.......................................

“พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล”

(ฮีบรู 4:12)

ข้าพเจ้าวอนขอปรีชาญาณจากพระเจ้า

เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าใจความหมายของพระวาจา

ที่พระองค์จะตรัสสอนข้าพเจ้าในแต่ละวัน

ในแต่ละเหตุการณ์

และนำคำสอนนั้นกลับมาเป็นชีวิต

“โปรดทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้จักนับวันแห่งชีวิตได้ถูกต้อง

เพื่อจะได้มีจิตใจปรีชาฉลาด”

(สดุดี 90:12)

.....................................

แม้นมีเงินทองนับอนันต์

หากไร้องค์ทรงธรรม์ ก็ไร้ค่า

อูฐลอดรู้เข็มยังง่ายกว่า

คนมั่งมีมุ่งหน้าสู่ราชัย

วอนขอพระปรีชาจากพระเจ้า

ให้ลูกเอา พระวาจามายึดไว้

แม้นตกยากลำบากสักเพียงใด

ลูกวางใจในพระคำพระวาจา

S