พระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกทุกคนมาพบ ตรัสว่า

"ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าคนต่างชาติที่เป็นหัวหน้า 

ย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่น และผู้ใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับ 

แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้น

ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น...”

(มธ 20:24-28) 

...........................................................................

“ขอรับใช้    ชีวิตข้าฯขอรับใช้  ชีวิตข้าฯขอมอบให้

โอ้ ข้าเป็นของพระองค์   ของพระองค์”

©เขาจะรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของพระเยซู

เขาจะดูว่าเรามีหัวใจรักและรับใช้แค่ไหน

เขาจะสัมผัสแบบอย่างแห่งการให้

เขาจะอบอุ่นใจ ยามที่ได้อยู่ใกล้ชิดเรา ©

บางครั้งคนเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเรามีหลายอย่างที่เหนือกว่าคนอื่น

บางทีเราก็ทะนงตนเองจนไม่สามารถก้มศีรษะให้ผู้ที่ต่ำต้อยกว่าตนได้

หากเราก้มศีรษะแสดงความนบนอบให้เฉพาะกับผู้ที่มีอำนาจเหนือเรา

เราก็ไม่ต่างอะไรกับคนอื่นๆที่ไม่รู้จักกับพระเยซูเจ้า

เพราะพวกเขาก็ทำเช่นนั้น

พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของผู้นำในการรับใช้

ผู้นำคือผู้ที่รับใช้(Servant Leadership) ผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ต้องรับใช้ผู้อื่นให้เป็น

...............................................................

พี่ท่านหนึ่งให้แบบอย่างนี้กับฉันในงานเลี้ยงสังสรรค์วันครูที่ผ่านมา

ในขณะที่ฉันวุ่นวายกับกิจการส่วนตัวมากมาย

โดยมิได้ใส่ใจที่จะฟังเสียงอธิบายงานของฉันอีกงานหนึ่ง

ที่พี่ท่านนี้กรุณาจดและนำมาอธิบายให้ฉันฟัง

ด้วยเกรงว่าฉันอาจจะโดนตำหนิหากงานนี้ผิดพลาดไปก็ได้

ฉันเดินไปเดินมาวุ่นวายกันคนนั้นคนนี้

หยิบนั่น โน่น นี่ กับภารกิจหลายอย่าง

แต่พี่ท่านนี้ก็เดินตามอธิบายไม่หยุดหย่อน ไม่บ่น ไม่ตัดรอน

ในโต๊ะอาหารจัดเลี้ยง พี่ท่านนี้คอยตักอาหารใส่จานให้

ยามที่ฉันยังคงเดินทักทายกับคนไปทั่วงาน

ฉันก็ทำได้เพียงกอดพี่ที่แสนดี และกล่าวขอบคุณในน้ำใจสวยๆของเขา

สุดท้าย การกระทำที่ฉันประทับใจพี่ท่านนี้มากมายก็คือ

ฉันขอไปห้องน้ำ พี่ท่านนี้ก็ขอไปด้วย

แต่เขากลับไม่ได้เข้าห้องน้ำเลย

เขาบอกกับฉันว่า  เขามายืนรอเป็นเพื่อนหน้าห้องน้ำให้ฉัน

“นี่ไง แม่แบบของฉัน  แม่แบบแห่งความรักและการรับใช้”

ฉันบอกกับตนเองว่า “ฉันจะต้องรู้จักที่จะรับใช้ผู้อื่นแม้ในเรื่องเล็กน้อยให้ได้”

แม้ตำแหน่งไม่ใหญ่ไม่โต  แต่หัวใจรักนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใด

“ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่  จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น”

...............................................................