เกือบเดือนมานี้ ได้รับฟังแต่ข่าวน้ำท่วมในที่ต่างๆ

ผู้ประสบอุทกภัยมากมาย เดือดร้อน

ฉันเป็นกังวลกับการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้จริงๆ

เรากำลังเดินทางไปหาน้ำท่วมหรือเปล่า

และเมื่อเราเดินทางไปแล้ว กรุงเทพฯ

ที่ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะยังคงปลอดภัยตอนเราไม่อยู่หรือไม่

บ้านฉันเป็นทาวเฮาร์ชั้นเดียว

ถ้าจะท่วมก็จะทำอย่างไรได้

นอกจากทำใจให้ยอมรับ

พ่อย้ำสอนอยู่เสมอว่า ให้วางใจในพระ

ฝากสิ่งที่เรากังวลไว้กับพระ

เพราะเราคิดไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาได้เลย

พี่ท่านหนึ่งบอกฉันว่า

มนุษย์กำกับธรรมชาติไม่ได้เพราะเป็นของพระเจ้า

ทุกอย่างบนโลกแม้แต่ตัวฉันเองก็เป็นของพระองค์

พระองค์ให้เราดูแล แต่มนุษย์ใจดื้อดึง จองหอง

ไม่ดูแลแต่หวังจะครอบครอง

ทั้งๆที่อำนาจของตนเองก็เป็นของพระทั้งสิ้น

“ของพระองค์  ของพระองค์”

..........................................

ลูกขอฝากทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตลูก

รวมทั้งตัวลูกที่แสนจะมอมแมมนี้

ให้เป็นของพระองค์

ของพระองค์

...........................