“พี่น้องทั้งหลาย...อย่าบ่นนินทากัน

เพื่อจะได้ไม่ถูกพิพากษา

พระผู้พิพากษา ทรงยืนอยู่หน้าประตูแล้ว”

(ยก 5:9)

.........................................

บ่นมาจากความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกขัดแย้งและไม่พึงใจ

นินทาเป็นการตัดสินผู้อื่นด้วยความรู้สึกของตนเอง

พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาแต่เพียงผู้เดียว

แต่หลายครั้งที่มนุษย์มักลืมตน

ทำตนเป็นผู้พิพากษา ทำหน้าที่ของพระเจ้า

มีประโยคหนึ่งกล่าวว่า

“อย่าตัดสินผู้อื่นในสิ่งที่เราเห็น เรารู้สึก

เพราะเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ หรือสถานภาพเช่นเขา”

..............................

วันนี้ลงโปรแกรมพระคำนำชีวิตในโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งเป็นผลงานสื่อสวยๆของอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ

ถ้อนพระวาจาแรกของพระคำนำชีวิต

คือคำตักเตือนไม่ให้นินทากันและกัน

ให้ระลึกไว้เสมอว่า เราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์พร้อม

และไม่ได้ดีพอที่จะกล่าวถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดีเลย

ในแวดวงที่เราต้องพบปะผู้คนมากมาย

การนินทาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งกลุ่มสนทนา

ทำร้ายบุคคลที่สามทั้งด้วยความตั้งใจและเจตนาหรือไม่ก็ตาม

แต่ก็สามารถสร้างจุดด่าง รอยตำหนิให้ผู้อื่นไปแล้ว

......................................

พระผู้พิพากษาแห่งโลกและสวรรค์

พระองค์ทรงธรรม์ยึดมั่นไม่หน่ายหนี

คนบาปที่ถูกตราหน้าว่าชั่วช้าเหลือดี

พระองค์ทรงยกหนี้เติมชีวีจนสมบูรณ์

แล้วเธอหละ....เธอคือใครกัน?

ตัดสินใครต่อใครนั้นให้ตกต่ำแบบนี้

กล่าวร้ายป้ายสีไร้ความเมตตาอารี

มองตนเองให้ดีก่อนจะตัดสินผู้ใด

..........................................