“พี่น้องทั้งหลายจงระวัง อย่าให้ใครมีจิตใจเลวร้าย

ไร้ความเชื่อ จนถึงกับแยกตัวออกจากพระเจ้าผู้ทรงชีวิต”

(ฮบ 3:12)

.........................................

ชายคนหนึ่งปรารถนาที่จะคบหากับหญิงสาวที่เขารัก

เธอนับถือศาสนาคริสต์

และทุกวันเธอจะเล่าเรื่องราวพระเจ้าของเธอให้เขาฟัง

เขาพยายามเสาะแสวงหาว่าพระเจ้าที่เธอกล่าวถึงคือใคร

เหตุใดจึงมีบทบาทต่อชีวิตของเธอมากมายนัก

เขาพยายามจะเข้าให้ถึงพระเจ้าของเธอ

เขาพยายามเข้าร่วมศาสนกิจและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเธอ

แต่....จริงๆแล้วเขาต้องการเข้าให้ถึงหญิงสาวคนนั้นมากกว่า

เพราะเมื่อความห่างเหินทำให้เขาและเธอแยกจากกันไป

เขาก็มิได้ใส่ใจกับพระเจ้าอีกเลย

...................................

ดวงใจที่ขาดความเชื่อ...ย่อมรักสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่ได้

ย่อมรักสิ่งที่ไม่ได้เห็น  ไม่ได้สัมผัสไม่ได้

ความเชื่อสัมผัสได้ด้วยใจ

ความเชื่อเจริญเติบโตได้ด้วยความรัก...รักในสิ่งที่เชื่อ

และเชื่อในสิ่งที่ดีและถูกต้องเที่ยงแท้

...........................

ขอให้ลูกมีความเชื่อเพียงพอ

ที่จะเป็นประจักษ์พยานความรักของพระองค์สู่เพื่อนพี่น้องรอบข้าง

และขออย่าให้ลูกเป็นต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนพี่น้อง

ต้องขาดความเชื่อเพราะกิจการบกพร่องของลูกเลย
..................................