“วิญญาณข้าพเจ้า ประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า”

(ลูกา 1:47)

...................................

ข้าพเจ้าเรียนรู้ถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ในวันที่ข้าพเจ้าตกอยู่ในห้วงเหวลึกของบาป

และดื่มดำความชั่วร้ายอย่างมีความสุขด้วยดวงใจที่มืดมน

เสมือนเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

ข้าพเจ้าพยายามคิดเข้าข้างตนเองว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้อง

สิ่งที่ทำด้วยใจนั้นถูกต้องเสมอ

ข้าพเจ้าเข้าข้างตนเอง

เพราะสิ่งที่ทำไม่ใช่ด้วยใจ แต่เพื่อปรนเปรอความต้องการของตนเอง

ต้องการความรัก ต้องการความสุขสมหวัง ต้องการทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก

กระนั้นก็ดี  แม้ข้าพเจ้าจะตกอยู่ในเหวลึกอยู่หลายปี

พระเมตตาของพระเจ้าคอยตักเตือนผ่านมโนธรรมของข้าพเจ้า

พระคุณของพระจิตทำงานรุกร้านเผาผลาญดวงใจข้าพเจ้า

ให้ทุกการกระทำที่ข้าพเจ้าเข้าข้างตนเองนั้น

ยิ่งทำยิ่งไร้ความสุข มีแต่ความหวาดระแวง เหนื่อยล้า และทดท้อ

พระองค์ไม่ทรงทำลายมนุษย์คนบาปให้เสียไป

พระองค์ทรงให้เวลา ให้โอกาสและให้พลังในการปีนขึ้นมาจากเหวลึกนั้น

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจึงชื่นชมในพระเจ้าผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า

จากเหวลึกและน้ำตา

..................................................

เด็กน้อยต่างศาสนาคนหนึ่งเดินมาหาข้าพเจ้าและขอน้ำเมืองลูร์ดจากข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าซักถามว่าจะนำน้ำนี้ไปทำอะไร

เด็กน้อยตอบว่าจะนำไปให้แม่ของเธอที่มือเป็นตะคริว

ความซื่อใสไร้เดียงสาที่มาพร้อมกับความเชื่ออย่างไร้ซึ่งข้อสงสัยใดใด

เป็นภาพสะท้อนเดียวกับพระแม่มารีย์ที่ยอมรับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้

ชีวิตของพระแม่มารีย์ประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และเป็นธารพระพรสำหรับชาวเรา

ตั้งแต่พระแม่ตอบรับพระเยซูเจ้ามาบังเกิดในครรภ์ของพระแม่

พระพรและสันติสุขก็แผ่ขยายไปทั่วโลก

แต่น่าเศร้าใจ เมื่อโลกทุกวันนี้มีแต่ความวุ่นวาย สงคราม และผู้ก่อการร้าย

เมื่อมนุษย์ขาดแคลนดวงใจที่เป็นเหมือนพระแม่มารีย์

ขาดความสุภาพ นบนอบ ขาดความรัก ความเอาใจใส่ต่อคนรอบข้าง

และต่างก็ต่อสู้กันเพื่ออำนาจของตน

ความเลวร้ายค่อยๆกัดกินหัวใจของความรักที่พระเจ้ามอบให้

เหลือเพียงหัวใจที่แข็งกระด้าง แย่งชิง ทำร้ายกัน

ตั้งแต่สถาบันเล็กๆในระดับครอบครัว

จนไปถึงสถาบันใหญ่ๆระดับประเทศชาติ

.........................................

แม่มารีย์  โอ้แม่  ที่แสนรัก

ดวงใจแม่ภักดิ์ รักพระเจ้า ไม่เปลี่ยนผัน

แบบอย่าง ความรัก มากล้นอนันต์

แม่ถวายชีวัน  ให้พระเจ้า หนึ่งเดียว

โปรดเปลี่ยน ดวงใจ ของลูกเถิด

ให้ประเสริฐ  สวยงาม  สักเพียงเสี้ยว

ของดวงใจ  พระแม่  แน่จริงเชียว

ลูกจะรัก พระเจ้าเดียว  เช่นแม่เอย

…………………….

S