ในบทเทศน์มิสซาศีลสมรสของน้องสาว

พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล

ให้ข้อคิดไว้หลายเรื่อง ขอยกเรื่องหนึ่งที่สวยงามมาฝากค่ะ

พระคุณเจ้าสอนว่า การแต่งงานเหมือนการมีห่วงคล้องคอเอาไว้

เหมือนจะขาดอิสรภาพ และมีภาระมากขึ้น

แต่ในอีกมุมมองหนึ่งที่สวยงามนั้น

จะเปรียบเหมือนกับ

เรื่องของคุณทองแดง

คุณทองแดงเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงของเรา

ความสำคัญไม่ใช่การถูกผูกมัดด้วยปลอกคอ

หรือการสูญเสียอิสรภาพ

แต่สิ่งที่สำคัญคือ  ที่ปลายเชือกที่จูงเส้นนั้น

คือในหลวง ที่คุณทองแดงรัก และท่านก็รักคุณทองแดง

เช่นเดียวกัน

ทั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าวต่างมีห่วง

แต่ปลายทางของทั้งสองชีวิตที่มาในวันนี้

คือองค์พระเป็นเจ้า

ที่รักและคอยดูแลชีวิตของคนสองคน

...........................

จะรักกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่

จะดูแลซึ่งกันทั้งในยามสุข ในยามทุกข์

ในเวลาป่วย และเวลาสบาย เพื่อรัก และยกย่องให้เกียรติกัน

.............................

ในการร่วมมิสซาแต่งงานแต่ละครั้ง

มันเป็นการย้ำเตือนชีวิตคู่ที่ดี

เหมือนเป็นการรื้อฟื้นชีวิตที่ไม่ควรปล่อยปละละเลย

สิ่งใดที่ปล่อยให้เฉยชาไป

มักจะถูกลืมเลือน และขาดความใส่ใจต่อกัน

...................................

ขอให้ทุกชีวิตคู่ มีพระพรของพระปกปักษ์รักษาเสมอ

สิ่งที่พระรวมกันไว้ มนุษย์อย่าได้แยกออกจากันเลย

............................