“.... 'เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า

ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่ง

ที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้

ก็เหมือนทำกับเราด้วย' ”

(มัทธิว 25:40)

....................................................

กิจการงานชิ้นน้อยๆที่แลดูไร้ค่า

หากแต่ว่าสายตาของผู้ร้องขอให้ช่วยเหลือ

ให้คุณค่ากับผู้ไหว้วานขอความจุนเจือ

ก็เป็นกิจการที่เอื้อต่อใจผู้ขอและผู้ลงมือกระทำ

กิจการงานชิ้นใหญ่โตเหมือนมีคุณค่า

หากแต่ว่ากลับดูไร้ค่าด้วยผู้มอบให้ประเมินค่าตกต่ำ

มิได้เห็นคุณค่า ของดวงใจผู้ลงมือกระทำ

กิจการนั้นต่อให้สูงล้ำก็ไม่มีคุณค่าใดใด

........................................................................

ด้วยรู้ตัวเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้ต่ำต้อยคนหนึ่ง

การจะไหว้วานให้ใครช่วยเหลืองานใดใด

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความสุภาพนบนอบ

และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทุกคนล้วนเป็นผู้มีพระคุณทั้งสิ้น

สิ่งที่ตนเองพึงระลึกจดจำไว้ก็คือ

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ใส่ใจในงานของเขาด้วยว่าเขามีงานมากมายเพียงใด

ภาระงานของเราไปเป็นภาระงานเพิ่มให้เขามากขึ้นแค่ไหน

ทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาทำให้เราแล้วเขาสบายใจ

ไม่ใช่ทำให้เพราะเราสั่งเขาได้

แต่เพราะเขามีน้ำใจทำให้เรา

และเขามีคุณค่าสำหรับเรา

.............................................................

ฉันถูกขอให้ไปช่วยเขียนปฏิทินปฏิบัติงานลงบอร์ดเล็กๆ

ซึ่งอาจจะแลดูเป็นงานที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลย

แต่ด้วยคำพูดที่แสดงถึงสิ่งที่เขามองเราว่ามีคุณค่า

แสดงออกถึงการรอคอยในการมาเยือนของเรา

ชิ้นงานชิ้นเล็กๆก็กลายเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าสำหรับฉันทันที

ประสบการณ์นี้สอนให้ฉันรู้จักที่จะสุภาพพอที่จะขอร้อง

และแสดงตนว่าตนเองไม่ได้สมบูรณ์พร้อมที่จะทำทุกอย่างได้ทั้งหมด

และการขอร้องก็เป็นการยกคุณค่าให้กับผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือฉันด้วย

........................................................