“ผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง

จงแบกกางเขนของตน

และติดตามเรา”

(มธ 16:24)

.........................................

วันนี้  ได้ชมสารคดีสำรวจโลก จากช่อง NEXT STEP

ได้ชมสะพานชีวิตที่ทอดยาวเพื่อผู้อื่น

ฝูงมดแดง...แบบอย่างแห่งสะพานชีวิตในวันนี้

ความเสียสละของมดแดง ในการขนย้ายอาหารข้ามลำธาร

จากอีกฝั่งหนึ่งสู่อีกฝั่งหนึ่ง

โดยมีกลุ่มมดงานมากมายลอยตัวเป็นแพกว้างทอดยาวเป็นสะพาน

ลอยตัวอยู่บนน้ำ

และบรรดามดทหารก็แบกเอาอาหารเดินผ่านสะพานชีวิต

จากอีกฝั่งหนึ่งสู่อีกฝั่งหนึ่งจนสำเร็จ

ฉันแปลกใจว่ามดตัวที่อยู่ด้านล่างสุดไม่จมน้ำตายหรือ

แต่ผู้สำรวจบอกเราว่า มันสลับกันลงไปอยู่ใต้น้ำ

เพื่อให้ตัวใต้น้ำขึ้นมาด้านบนบ้าง

............................

มด...สัตว์ตัวเล็กๆ ที่มีสันชาตญาณแห่งความเสียสละ

มากกว่ามนุษย์เสียอีก

พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสร้างเพื่อสอนสิ่งสร้างด้วยกัน

แต่หลายครั้งเราเมินเฉยที่จะเรียนรู้ และรับฟัง

ละเลยที่จะสนใจและยอมรับ

มดงานยอมทำงานที่ต่ำต้อย

ยอมเป็นสะพานเพื่อให้มดทหารได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์

ถ้าไม่มีสะพานชีวิตเล็กเหล่านี้

กองทัพมดจะมีเสบียงอาหารสำหรับทุกชีวิตในรังหรือไม่

ทุกชีวิตต่างทำหน้าที่ของมัน

และแต่ละหน้าที่ก็มีคุณค่า มีศักดิ์ศรีในตัวมันเอง

ไม่มีหน้าที่ใดต่ำต้อย หรือสูงส่งเมื่อพระเจ้าทรงตัดสินเพื่อเข้าแดนสวรรค์

ทำหน้าที่ของตนเพื่อส่วนรวมให้ดีที่สุด

หน้าที่นั้นแหละที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้า

ผู้ทรงสร้างเราด้วยความรัก

......................................................

เพราะพระองค์สร้างมนุษย์ให้มากมายด้วยความรัก

และความรักจะไม่งอกงามเลยถ้าไม่ได้แบ่งปันให้ผู้อื่นบ้าง

..................................................

ขอให้ลูกรู้จักทำงานที่ต่ำต้อยด้วยใจยินดีเสมอ

ขอให้ลูกมีสำนึกที่จะเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า

เป็นสะพานชีวิตอันเข้มแข็งที่พร้อมจะทอดยาว

สำหรับผู้ที่ต้องการจะข้ามลำธารแห่งความขมขื่น และหนาวเหน็บ

ไปสู่บ้านอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์ด้วยเถิด

.....................................