“ผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง

จงแบกกางเขนของตน

และติดตามเรา”

(มธ 16:24)

.........................................

วันนี้  ได้ชมสารคดีสำรวจโลก จากช่อง NEXT STEP

ได้ชมสะพานชีวิตที่ทอดยาวเพื่อผู้อื่น

ฝูงมดแดง...แบบอย่างแห่งสะพานชีวิตในวันนี้

ความเสียสละของมดแดง ในการขนย้ายอาหารข้ามลำธาร

จากอีกฝั่งหนึ่งสู่อีกฝั่งหนึ่ง

โดยมีกลุ่มมดงานมากมายลอยตัวเป็นแพกว้างทอดยาวเป็นสะพาน

ลอยตัวอยู่บนน้ำ

และบรรดามดทหารก็แบกเอาอาหารเดินผ่านสะพานชีวิต

จากอีกฝั่งหนึ่งสู่อีกฝั่งหนึ่งจนสำเร็จ

ฉันแปลกใจว่ามดตัวที่อยู่ด้านล่างสุดไม่จมน้ำตายหรือ

แต่ผู้สำรวจบอกเราว่า มันสลับกันลงไปอยู่ใต้น้ำ

เพื่อให้ตัวใต้น้ำขึ้นมาด้านบนบ้าง

............................

มด...สัตว์ตัวเล็กๆ ที่มีสันชาตญาณแห่งความเสียสละ

มากกว่ามนุษย์เสียอีก

พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสร้างเพื่อสอนสิ่งสร้างด้วยกัน

แต่หลายครั้งเราเมินเฉยที่จะเรียนรู้ และรับฟัง

ละเลยที่จะสนใจและยอมรับ

มดงานยอมทำงานที่ต่ำต้อย