“ที่สำคัญที่สุด จงมีความรักอย่างมั่นคง เพราะ

ความรักลบล้างบาปได้มากมาย”

(1 ปต 4:8)

............................................

แสงเรืองรอง ส่องทาง สว่างจิต

แสงแห่งองค์  ทรงฤทธิ์  ประสิทธิ์ให้

ใจหม่นๆ   มืดมัว  เหมือนกลัวภัย

ก็อิ่มใจ  สุขเกษม และเปรมปรีดิ์

....................................

พระวาจาที่ได้รับเป็นพิเศษวันนี้

มาพร้อมกับกิจการแห่งความรัก

ผ่านเพื่อนพี่น้องรอบข้าง กับประสบการณ์แห่งการใช้ชีวิตร่วมกัน

เมื่อเราสามารถที่จะเปิดใจให้ความรักแก่คนที่ใจไม่ปรารถนา

และหยิบยื่นสิ่งดีดีให้แก่เขา

ความรักไม่เคยสูญสิ้น

เมื่อเราหยิบยื่นความรักออกไปให้กับใครคนหนึ่ง

ความรักก็จะเดินทางย้อนคืนกลับมาหาเราเสมอ

ความรักลบล้างบาปผิดได้มากมาย

เหมือนที่ลบล้างความขุ่นข้องหมองใจต่อกันไปเสีย

............................................

ขอบพระคุณ พระเจ้า  ผู้ทรงสรร

สร้างวิมาน สวรรค์  บนโลกหล้า

ให้ลูกเอิบ  อิ่มใจ ในทุกครา

แม้ยามล้า  อ่อนแรง   แล้งหัวใจ

ขอบพระคุณ  อุ่นไอ  ในวันนี้

รอยยิ้มแสน  อารี  ที่มีให้

ผ่านเพื่อนพ้อง ผองหมู่มิตร  ใกล้ชิดใจ

ลูกจึงก้าว  เดินไป  ในพระพร

............................................