“ท่านจึงไม่เป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร

และถ้าเป็นบุตรก็ย่อมเป็นทายาทตามพระประสงค์ของพระเจ้า”

(กันดารวิถี 4:7)

.........................................................

เราจึงไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป

หากแต่เราเป็นทาสแห่งความชอบธรรมโดยสมบูรณ์

พระเจ้าทรงประทานธรรมชาติแห่งความชอบธรรมให้แก่ข้าพเจ้า

ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงบังเกิดมาโดยรับสภาพมนุษย์แท้

ความบาปไม่สามารถตัดขาดความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับข้าพเจ้าได้อีกเลย

โดยทางพระองค์ ข้าพเจ้าจะมีชัยชนะเหนือมารซาตาน

และกลับมาเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้งหนึ่ง

ข้าพเจ้าจะพึงเฝ้าระวังจิตวิญญาณตัวเอง

ไม่ให้อยู่ภายใต้อำนาจของเนื้อหนัง (ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย)

อาจารย์ฝ่ายจิตของข้าพเจ้าท่านหนึ่งสอนข้าพเจ้าว่า

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวัง ท้อแท้ ไร้ค่า

ให้ข้าพเจ้าเขียนบทภาวนาเพื่อจิตวิญญาณของตนเอง

ด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าของข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่นัก

ไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าจะกระทำไม่ได้โดยทางพระเจ้าของข้าพเจ้า

หากแต่สิ่งที่จะทำไม่ได้นั้น ก็เป็นเพราะว่าข้าพเจ้ายอม

ที่จะให้ความต้องการฝ่ายเนื้อหนังเข้ามาครอบครองจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

“คนเลี้ยงแกะกลับไปโดยถวายพระพร

และสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องต่างๆ

ที่พวกเขาได้ยินและได้เห็น

(ลูกา 2:20)

โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นอิสระเหนือบาปและความตาย

เพราะพระองค์ทรงบังเกิดมาเพื่อผู้ต่ำต้อยและคนบาปเช่นข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจึงเป็นยิ่งกว่าคนเลี้ยงแกะและยามที่รอคอยแสงแห่งรุ่งอรุณ

เสียงของข้าพเจ้าจึงขับร้องสรรเสริญพระองค์ดั่งคนเลี้ยงแกะที่เข้าเฝ้าพระองค์

ช่างเป็นบุญของคนเลี้ยงแกะผู้ต่ำต้อยเสียเหลือเกิน

การเป็นผู้ถูกเลือกแม้ตนแสนจะต่ำต้อยนั้นสร้างคุณค่าแก่จิตใจยิ่งนัก

มีใครคนหนึ่งเคยกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า

ทำไมข้าพเจ้าจึงชอบคิดว่าตนเองเป็นคนบาป

ข้าพเจ้าตอบได้เลยว่า ข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นคนบาป

แต่ข้าพเจ้าเป็นคนบาปโดยแท้จริง

และข้าพเจ้าก็พึงพอใจที่ข้าพเจ้ายอมรับเช่นนั้น

เพราะในสภาพมนุษย์ข้าพเจ้าอ่อนแอ  หยิ่งผยอง จองหอง

ความบาปทำให้ข้าพเจ้ามีใจสุภาพมากพอที่จะยอมรับผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

ความบาปทำให้ข้าพเจ้ามีความสุภาพมากพอที่จะเป็นทุกข์และรู้จักขอโทษพระ

ความบาปทำให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงพระเมตตาของพระเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้น

แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นคนบาป

หากแต่เพียงมีความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเอง

ให้มีความสุภาพมากพอที่จะยอมรับความอ่อนแอของตนเอง

และเรียนรู้ว่า “หากไร้พระองค์ลูกคงไม่อาจทำสิ่งใด

ฝากชีวิตไว้ มอบให้พระองค์แลดู”

.....................................

ก้าวจากปี  สู่ปี  มีพระพร

ลองนึกย้อน  ทบทวน  ครวญความหลัง

สิ่งใดดี  สิ่งใดชั่ว  สิ่งใดชัง

อย่าหยุดยั้ง  ตั้งต้นใหม่  ใจยินดี

มีพระคุณ  พระจิต  คอยชี้นำ

ส่องทางธรรม  ทางพระบุตร  สุดชีพนี้

ด้วยพระองค์  ทรงมอบกาย ถวายพลี

พระบิดา  ผู้อารี  มีเมตตา

ก้าวข้ามปี สู่ปี  มีรักให้

จะก้าวไป  ตามคำ  พระวอนว่า

ด้วยแบบอย่าง แห่งชีวิต  พระให้มา

ทุกคุณค่า  พระเมตตา ลูกจดจำ

.........................................

สวัสดีปีใหม่แด่เพื่อนพี่น้องในพระคริสตเจ้าทุกท่าน

ขอให้พระคุณแห่งความรัก และพระเมตตา

ปกปักพิทักษ์เพื่อนพี่น้องทุกท่านให้พ้นจากมารร้ายฝ่ายกายและฝ่ายจิต

ให้ทุกดวงใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อ ความหวังและความรัก

มีคำภาวนาเพื่อกันและกัน  เสริมใจกันและกัน

และเป็นเพื่อนพี่น้องกันในพระคริสตเจ้าตลอดไปค่ะ

ด้วยรักจากดวงใจที่ต่ำต้อย

.....................................

S