"บางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่ง

บางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มี

บุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับ ความมั่งคั่ง

บุคคลที่รดน้ำเขาเองจะรับการรดน้ำ"

(สุภาษิต 11:24-25)

........................................................

ในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพ

ภาพที่เราคุ้นตาคือภาพคุณลุงซานตาครอส

คุณลุงซานตาครอส หรือ นักบุญนิโคลัส

ซึ่งท่านเป็นพระสังฆราชของไมราหรือตุรกีในปัจจุบัน

ท่านมีจิตใจเมตตา และให้สิ่งที่ผู้อื่นกำลังขาดแคลนโดยไม่เปิดเผยตัวตน

อันที่จริงท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสโดยตรง

แต่ท่านได้ทำกิจการที่เป็นแบบอย่างโดยตรงของเทศกาลนี้

นั่นคือ การให้ด้วยทั้งหมดของใจ

ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดแบบอย่างการให้ที่องค์พระเยซูเจ้าทรงให้

กับมวลมนุษยชาติเมื่อ 2000 กว่าปีมาแล้ว

และในปัจจุบันพระองค์ก็ยังคอยช่วยเหลือ ดูแล และให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

.....................................

ให้เถิด...เปิดใจมาให้รัก

ส่งใจมาทายทัก...รักกันไหม

ฉันให้เธอ...เธอให้ฉัน...แบ่งปันใจ

แม้มิได้...ผลสิ่งใด มาตอบแทน