ดวงดาวสุกสว่างเต็มฟากฟ้า

เหมือนแสงสว่างในแววตาของฉันไหม

ส่องระยิบระยับวาวดาวแห่งใจ

สว่างสุกสดใสเต็มดวงตา

ขอบพระคุณแสงแห่งหวังพลังรัก

ที่ทอถักให้ใจนี้หายอ่อนล้า

ขอบพระคุณน้ำพระทัยที่เยียวยา

คอยรักษาใจล้าๆให้แข็งแรง

เธอเห็นดาวพราวฟ้าในตาไหม

แสงสุกใสแทนห้วงใจที่กล้าแกร่ง

ขอบพระคุณทุกถ้อยรักที่เสริมแรง

จะปันแบ่งแต่งเติมใจให้แก่กัน

..........................................

ฟ้าวันนี้สีใสใส

ดวงใจก็สุขสันต์

เหน็ดเหนื่อยก็ช่างมัน

ตัวฉันยังสุขใจ

ยิ้มๆให้โลกกว้าง

หนทางก็สดใส

ยังมีคนห่วงใย

ใส่ใจเอื้ออาทร

ไกลๆ ก็ใช่ห่าง

ที่ว่างคือบทสอน

ส่งให้กันเถิดพระพร

คืนย้อนความหวังดี

..........................

ไม่มีถ้อยคำใดใดในวันนี้

มีเพียงดวงใจดีดี และความอารี มาให้

รอยยิ้มหวานๆ จากดวงใจ

แทนความยิ่งใหญ่ ของความรู้สึกใดใด ที่บอกว่าอิ่มใจจังเลย

........................