“ทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง

แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

(ลูกา 14:11)

......................................

พระเยซูเจ้าทรงตรัสเป็นอุปมาว่า

ในงานมงคลสมรส เราอย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติ

เพราะถ้าบุคคลที่สำคัญกว่าเราเข้ามา

เราจะถูกเชิญออกจากที่นั่งนั้นให้ต้องอับอาย

บางครั้งเราก็หลงระเริงกับอำนาจน้อยนิดของตนเอง

ไม่พอใจเมื่อถูกผู้ที่ต่ำต้อยด้อยค่ากว่าในความคิดของเรา

มาดูถูกหรือแสดงความสามารถที่เหนือกว่าเราบ้าง

พระเยซูเจ้าตรัสว่า

“ทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง

แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

(ลูกา 14:11)

ผู้มีจิตใจสุภาพ นบนอบ ยอมทำในสิ่งที่ต่ำต้อยด้อยค่า

ต้องสละน้ำใจตนเองเพื่อก้าวผ่านความรู้สึกนั้นไปให้ได้

หลายครั้งเรากระทำสิ่งใดก็หวังผลในสิ่งที่เรากระทำ

เราแสดงความรักต่อใครเราก็หวังผลความรักย้อนคืนเช่นกัน

เรายังคงมีความรู้สึกที่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของเรา

ให้เกียรติ  และยกย่องเรา

เพราะเรายังหลงระเริงอยู่กับอำนาจ และถ้อยคำชื่นชมของมนุษย์

ข้าพเจ้ามีเพื่อนในกลุ่มสมัยเรียนมัธยม

หลายคนมีกิจการงานใหญ่โต  หลายคนเป็นเพียงพนักงานธรรมดา

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าสนทนาสื่อสารกันในกลุ่มใหญ่

ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความแตกต่างในบทสนทนานั้น

เหมือนการถูกแบ่งแยกในระดับชนชั้นวรรณะ

แต่หนึ่งในเพื่อนกลุ่มนั้นทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้

และสัมผัสถึงคำว่าความสุภาพนบนอบ ยอมรับและพอเพียง

สมัยยังเป็นนักเรียนร่วมชั้นเรียนกับข้าพเจ้า

เธอเรียนเก่ง เรียบร้อย และเป็นหัวหน้าห้อง

ข้าพเจ้ามองเห็นหน้าที่การงานของเพื่อนคนนี้ว่าเธอจะก้าวหน้าเพียงใด

เมื่อเรียนจบ เราต่างคนต่างแยกย้ายห่างหายกันไป

จวบจนเธอสืบค้นจนสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้

เธอพยายามรวมเพื่อนในชั้นเรียนให้ได้เข้ามาร่วมกลุ่มเพื่อติดต่อกัน

เธอเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า

เธอเรียนจบแล้วเธอก็กลับมาทำงานสวนที่บ้านของเธอ

ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกกล้วยและทำผลิตภัณฑ์จากผลไม้ในสวนของเธอ

เธอไม่เคยปิดบังกิจการที่เธอกระทำแม้จะเป็นกิจการเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ไม่น่าแปลกใจเลย เพื่อนๆกลับรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยกับเพื่อนผู้ถ่อมตน

แม้ทุกครั้งที่ถูกแซวถึงงานที่เธอทำ เธอก็ไม่โต้ตอบอะไร

“ทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง

แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

(ลูกา 14:11)

การ์ตูน Animation สร้างสรรค์จินตนาการเรื่องหนึ่ง

ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

ที่ใฝ่ฝันจะประกอบเครื่องบินบังคับให้สำเร็จ

เธอมีแปลนแบบเครื่องบิน แต่ชิ้นงานไม่สมบูรณ์

เธอเหมือนจะหมดหวัง และดูตนเองไร้คุณค่า

จนกระทั่งวันหนึ่ง มีมนุษย์ตัวน้อยร่วงหล่นจากฟากฟ้า

เครื่องบินลำน้อยของมนุษย์ตัวน้อยพังเสียหาย

ซ้ำร้าย มนุษย์ตัวน้อยยังเห็นเธอเป็นศัตรู

เธอมองดูมนุษย์ตัวน้อยอย่างทึ่งและปรารถนาจะช่วยเหลือ

เธอพยายามแสดงให้มนุษย์ตัวน้อยเห็นถึงมิตรภาพและความหวังดีของเธอ

บนความรู้สึกไร้คุณค่าที่เธอคิดว่าเธอเป็น

สุดท้ายเธอกลับช่วยเหลือมนุษย์ตัวน้อยให้ลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าได้อีกครั้ง

มนุษย์ตัวน้อยลอยขึ้นไปรวมอยู่กับผองเพื่อนบนฟากฟ้า

และเมื่ออยู่ ณ จุดหนึ่งบนฟากฟ้า

เหล่ามนุษย์ตัวน้อยต่างหยิบดวงดาวในกระเป๋าของตน

ออกมาวางเหนือฟากฟ้าที่มืดดำจนสว่างไสวแพรวพราวสวยงาม

ระยิบระยับเต็มฟากฟ้า

ที่สำคัญ มนุษย์ตัวน้อยคนนั้น เป็นผู้วางดวงดาวดวงโตเด่นที่สุดเสียด้วย

สิ่งที่ดูเหมือนจะไร้ค่า กลับสร้างสรรค์คุณค่า

ผ่านกิจการเล็กๆที่สวยงามที่ไม่มีใครเห็น

เธอไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนนอกจากความสุขใจ

ในน้ำใจไมตรีและมิตรภาพต่อมนุษย์ตัวน้อยนั้น

“คนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้

ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิต”

(ลูกา 14:14)

ผู้ต่ำต้อย  ด้อยค่า  น่าสงสาร

ถูกหักหาน  น้ำใจ  เยี่ยงใดหนอ

 จงอดทน  ด้วยใจ สุภาพพอ

อย่าทดท้อ  ต่ออำนาจ  อย่าหวั่นเกรง

เพราะพระเจ้า ทรงเมตตา  ผู้ต่ำต้อย

ผู้รอคอย  ด้วยดวงใจ  ถูกข่มเหง

ผู้ร่ำไห้  ในวันนี้  จักครื้นเครง

ผู้หวั่นเกรง  จะบรรเลง  เพลงทรงธรรม์

…………………….

S