“แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์

เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน

และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”

(มัทธิว 5:16)

...............................

จะมีไหมนะที่คนรอบข้างได้สัมผัสกับข้าพเจ้า

แล้วกล่าวกับข้าพเจ้าว่า พระเจ้าของท่านช่างดีเยี่ยมจริงๆ

และทุกครั้งที่ได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้าง

จะมีสักกี่ครั้งที่ข้าพเจ้าแสดงความสุภาพนบนอบ

กล่าวถึงต้นแบบของข้าพเจ้าที่สมควรได้รับคำชื่นชมนี้ต่างหาก

คำชื่นชมทำให้จิตใจเบิกบาน พองโต

แต่เบื้องหลังความดีงามเหล่านั้

ใครหนอเป็นผู้ใส่มันลงไปในจิตใจของข้าพเจ้า

............................

ข้าพเจ้าได้ชมคลิปรายการหนึ่งกล่าวถึง

ชายผู้หนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือวัยรุ่นชายถูกทอดทิ้งให้ใช้ชีวิต

หลับนอนอยู่หน้าบ้านเพราะเข้าบ้านไม่ได้

โดยไร้น้ำไร้ไฟอยู่มานานถึง 8  เดือน

ชายผู้นี้รับอุปการะวัยรุ่นชายและสัญญาจะส่งเสียให้เรียนจนจบ

เขาให้สัมภาษณ์ในรายการว่า

ไม่ต้องดราม่าในสิ่งที่เขาทำ  เขาไม่ได้ต้องการคำชื่นชม

แต่เขามองชีวิตของเด็กชายคนที่เขาช่วย

มันทำให้เขาย้อนกลับไปนึกถึงเมื่อครั้งที่เขาก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน

และมีใครคนหนึ่งมาชุบชีวิตเขาขึ้นมาจนได้ดี

เขาเคยเป็นวัยรุ่นใจร้อน เกเร  ตีรันฟันแทง

แต่คนที่ให้โอกาสเขา คือคนที่ทำให้เขาได้รับชีวิตใหม่

...........................................

กิจการดีของเราเป็นกิจการที่เลือกทำเฉพาะคนที่เรารักหรือเปล่า

กิจการดีของเราเป็นกิจการที่เลือกทำเพียงเพื่อต้องการคำชื่นชมใช่ไหม

กิจการดีของเราเป็นกิจการที่เลือกทำเพียงเพื่อยกตนให้ทัดเทียมกับคนอื่นหรือไม่

และกี่กิจการดีที่เรากระทำลงไป

แล้วเราหวังเพียงว่าคนรอบข้างจะเห็นพระเจ้าของเราในกิจการดีนั้น

พระเจ้าทรงชำระล้างจิตวิญญาณที่สกปรกหม่นดำของข้าพเจ้า

แล้วพระองค์ก็ทรงครอบครองจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

ไม่ให้ความหม่นดำเข้ามาทำร้ายข้าพเจ้าได้อีก

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าใสสะอาดเพราะพระองค์ทรงชำระล้าง

กิจการที่ใสสะอาดในข้าพเจ้าจึงเป็นกิจการดีของพระองค์โดยแท้จริง

“เพื่อมิให้ความเชื่อของท่านเป็นผลจาก

ปรีชาญาณของมนุษย์

แต่เป็นผลจากพระอานุภาพของพระเจ้า”

(1โครินธ์ 2:5)

ข้อความสั้นๆ ข้อความหนึ่งของ

อธิบายความหมายของพระวรสารนักบุญมาระโกตอนหนึ่ง

ของคุณพ่อฟรังซิส ไก้ส์   ความว่า

“เมื่อเราเชื่อฟังพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า

เราก็กลับเป็นบุตรบุญธรรมของพระบิดา...

บนใบหน้าของเราสะท้อนพระพักตร์ของพระบุตร

ซึ่งเป็นพระพักตร์เดียวกันของพระบิดา”

บทเพลง “แสงทองส่องโลก” ท่อนหนึ่งขับร้องไว้ไพเราะ

ความว่า

“ความหวังจงนำให้แก่มวลชนทั่วไป

ข่าวดีประกาศให้ทั่วโลกา

จงนำความสุขหรรษา ไปสู่มวลประชา

ร้องเพลงยินดีปรีดาถวายพระองค์”

......................................

S