ของประทานของพระองค์

“เขาจะอธิษฐานภาวนาขอเพื่อท่าน

และจะแสดงความรักต่อท่าน เพราะพระหรรษทานล้ำเลิศ

ที่พระเจ้าประทานให้ท่าน  ขอขอบพระคุณพระเจ้า

สำหรับของประทานของพระองค์ที่อยู่เหนือคำบรรยายทั้งปวง”

2คร 10:14-15

....................................................

เพราะพระเมตตา

เพราะความรักยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมี

มากล้นทวีลบล้างบาปผิดของข้าฯ

พระคุณมากมายปลดเปลื้องบาปร้ายจากวิญญาณ์

ให้ความสุขหรรษา อิ่มอุรา วิญญาณเบิกบาน

ขอบพระคุณพระเมตตายิ่งใหญ่

บาปร้ายใดใดก็มีอาจต่อต้าน

ข้าฯจะร้องทูลด้วบบทเพลงขับขาน

จะขับร้องสาธุการ องค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

.................................

ของประทานของพระเจ้าเป็นพรสวรรค์พิเศษสำหรับพวกเราแต่ละคน

พรสวรรค์ที่แตกต่างกัน ความงดงามที่เติมเต็มกันและกัน

พระเจ้าต้องการให้เราใช้พรสวรรค์ของตนให้เต็มที่

ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

หากพรสวรรค์ใดที่เรามีแล้วไม่ใช้ให้เกิดคุณค่า

พระองค์จะทรงเรียกทวงกลับคืนไป

.............................................................

หลายครั้งที่เพื่อนๆ พี่ๆ บอกกับฉันว่า

ฉันมีพรสวรรค์ในทางความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานนิทรรศการ

หรืองานศิลป์ ออกแบบ เขียนกลอน บทความ

และแนะนำให้ฉันใช้พรสวรรค์นี้ให้เกิดคุณค่าให้มากที่สุด

เพราะชีวิตเรามีชีวิตเดียว กับพระพรพระที่ได้รับมา

บางครั้งการใช้พรสวรรค์ของฉันก็ต้องผ่านการฝ่าฟันอุปสรรค

เพื่อทำให้พรสวรรค์นั้นๆ เกิดเป็นชิ้นงาน หรือผลงานขึ้นมา

ต้องผ่านทั้งความเกียจคร้าน  ความเหนื่อยหน่าย  และเสียงบั่นทอนบางเสียง

ผลงานที่ไม่เป็นตัววัตถุ ไม่มีชื่อเสียง ไร้อำนาจใดใดแอบแฝง

แต่เป็นผลงานชิ้นเล็กๆ ที่อาจจะเจริญเติบโตงอกงามในดวงใจบางดวง

ของผู้คนที่กำลังทดท้อ  ทนทุกข์ ผิดหวัง สิ้นหวัง

หรือสำหรับดวงใจที่กำลังเต็มเปี่ยมด้วยรัก  อบอวลด้วยความสุข

..................................................

ของประทานของพระเจ้าสำหรับฉันคนบาป

เติมเต็มชีวิตวิญญาณของฉันให้อิ่มอาบด้วยความสุข

ความสำนึกในความผิดบาปของตนเองอยู่เสมอ

ความผิดบาปทำให้ดวงใจรู้จักที่จะนบนอบ

และยอมมอบตนเองเพื่อเป็นข้ารับใช้ของพระองค์เสมอ

..............................................

เราแต่ละคนเป็นของประทานที่งดงามของพระเจ้า

พระองค์ทรงแบ่งสันปันส่วนพระพรอย่างลงตัวสำหรับทุกคน

ตามหาพระพร ของประทานพิเศษในตัวเองให้พบ

และใช้พระพรนั้นอย่างดีที่สุด

สำหรับทุกคนและทุกเหตุการณ์

..........................................