“เมื่อถึงคราวสิ้นโลก

ทูตสวรรค์จะแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม”

(มธ. 13:44-52)

.................................

บทเพลง “ชีวิตคนเรา” ท่อนหนึ่งร้องไว้ว่า

“ชีวิตคนเราเหมือนปลาน้อยใหญ่

ว่ายติดแหอวน

ปลาไหนดีควรล้วนคัดเลือกมา

ปลาเลวนั้นแยกโยนทิ้งธารา”

ในวันพิพากษาโลก

จะเป็นวันสิ้นสุดการกระทำกิจการทั้งดีและไม่ดีของมนุษย์

เป็นวันตัดสินของทุกชีวิตบนโลกนี้

หมดเวลาของการเก็บเกี่ยวความดีงาม

และหมดเวลาของการตักตวงความชั่วร้าย

.....................................

กษัตริย์ซาโลมอนวอนขอปรีชาญาณจากพระเจ้า

ในการรู้จักแยกแยะความดีออกจากความชั่ว

ในฐานะกษัตริย์ผู้ปกครองประชากรด้วยความยุติธรรม

พระเจ้าประทานพระพรแก่ท่าน

ด้วยว่าท่านมิได้วอนขอความมั่งคั่ง อำนาจ ความสุขของตนเอง

แต่วอนขอเพื่อผู้อื่น

(1 พกษ. 3:5-12)

..................................................

ทุกครั้งที่เราอธิษฐานวอนขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้า

เราวอนขอสิ่งใดจากพระองค์

ในยามทุกข์ยาก ในยามขัดสนของตนเองเท่านั้นหรือ

เคยบ้างไหม...ที่เราวอนขอปรีชาญาณ

พลังในการแยกแยะสิ่งดีและไม่ดี

ในทุกวันและทุกกิจการที่เราจะกระทำลงไป

ขอให้ดวงตาของดวงใจเราเปิดอยู่เสมอ

เพื่อว่า เราจะได้มีความยุติธรรม

และมองเห็นความดีงามชัดเจนยิ่งขึ้น

.................................

ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณ

โปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิด

ให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิด

ส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์

...............................