ทุกคนกำลังแสวงหาพระองค์

(มาระโก 1:37)

ประชาชนต่างแสวงหาพระเยซูเจ้า

เพื่อให้พระองค์รักษาโรคภัยไข้เจ็บ  ขับไล่ปีศาจ

เราได้เคยแสวงหาพระองค์

ด้วยความหวังอย่างจริงจังบ้างหรือเปล่า

สถานการณ์การดำเนินชีวิตทุกวันนี้

ต่างคนต่างแก่งแย่งแข่งขัน

สิ่งที่ทุกคนแสวงหาคือความสุขส่วนตัวทั้งสิ้น

ทรัพย์สมบัติ  อำนาจ  ตำแหน่งหน้าที่

โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าจะได้สิ่งเหล่านั้นมาเช่นไร

จนบางครั้งล่วงล้ำความรัก และความยุติธรรมต่อผู้อื่น

เราตรากตรำทำงานหนักเพื่อจุดประสงค์หลักอะไร

จนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วย

เราแก่งแย่งแข่งขันกันในการชิงอำนาจหน้าที่เพื่ออะไร

จนกระทั่งเราเบียดเบียนและทำร้ายกันและกัน

เราไม่ต่างอะไรกับประชาชนเหล่านั้นที่ต้องการการรักษา

ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณ

ทั้งโรคภัยไข้เจ็บและปีศาจที่อยู่ในตัวเรา

"พระองค์ทรงรักษาหลายคนที่เป็นโรคต่างๆ ให้หาย ทรงขับไล่ปีศาจออกไป"

(มาระโก 7:34)

…………………………..

ขอให้ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ ปีติและยินดีในพระองค์

ขอให้บรรดาผู้ที่รักการช่วยกู้ของพระองค์ กล่าวเสมอว่า "พระเจ้ายิ่งใหญ่"

(สดุดี 70:4)

ในทุกๆวัน ขอให้ลูกมีความหวังอยู่เสมอที่จะได้พบพระองค์

ผ่านการแสวงหาด้วยความตั้งใจจริง

ว่าพระองค์จะทรงประทับอยู่ เพื่อรอให้ลูกกกลับมารับการรักษา

ทั้งโรคร้ายฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณ

ผ่านความเชื่อที่มั่นคงที่จะไม่ล้มเลิก

เมื่อถูกปัญหาและสภาพแวดล้อมกดดัน

ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเหมือนลมวูบเดียว"

(โยบ 7:7)

โยบเป็นตัวอย่างของบุคคลที่มั่นคงในความเชื่อ

แม้เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัส

สูญเสียทรัพย์สมบัติมากมาย  สูญเสียลูก และอำนาจหน้าที่

หรือแม้กระทั่งสูญเสียสภาพร่างกายที่แข็งแรง

แต่โยบไม่เคยสูญเสียความเชื่อแม้แต่น้อย

ท่ามกลางคำกล่าวว่าของเพื่อน และภรรยา

โยบยืนหยัดต่อสู้แสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอ

*ขอให้ลูกละทิ้งบาปร้ายทั้งสิ้นและกิจการของมัน

ขอให้ลูกหมั่นแสวงหาพระเจ้า

โดยเฉพาะในยามทุกข์ยากลำบากของชีวิต

เพราะชีวิตของลูก

ก็เป็นเพียงลมวูบเดียวเท่านั้น*

...................................................

วิญญาณลูก พร่ำร่ำร้อง  หาพระเจ้า

ส่วนกายเล่า  เฝ้าโหยหา  คราโศกศัลย์

จิตใจลูก  แสวงหา  พระทรงธรรม์

ทุกกิจการ ลูกนั้น  ถวายองค์

.................................