“พระจิตเจ้าทรงนำพระเยซูเจ้าไปยังถิ่นทุรกันดาร

ทรงถูกปีศาจผจญเป็นเวลาสี่สิบวัน”

(ลูกา 4:1-2)

พระองค์ทรงชนะความหิวโหยฝ่ายร่างกาย

พระองค์ทรงชนะอำนาจมืดแห่งอาณาจักรทางโลก

พระองค์ทรงชนะความรู้สึกอ่อนแอภายใต้ความเป็นมนุษย์

สี่สิบวันในถิ่นทุรกันดารของพระเยซูเจ้าสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักฝึกฝนที่จะอดทน

เอาชนะความอ่อนแอฝ่ายร่างกายและความยากลำบากบนโลกนี้

สำหรับข้าพเจ้าแล้ว มันยากเหลือเกิน

โดยเฉพาะในวันที่ปัญหาสารพัน หรืองานสารพัด ประดังประเดเข้ามาเหมือนถูกแกล้ง

ข้าพเจ้ามองตัวเองด้วยความสมเพชสงสาร

ยิ่งคิดก็ยิ่งหดหู่อ่อนล้า ท้อแท้ สิ้นหวัง ไร้พลังที่จะก้าวต่อไป

ปีศาจใช้ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าอ่อนแอ เข้าประจัญทำลายข้าพเจ้า

มันพูดกรอกหูข้าพเจ้าเสียงดังๆว่า

ทำไมข้าพเจ้าต้องเหนื่อย  ทำไมข้าพเจ้าต้องดิ้นรนต่อสู้

ดูคนนั้นสิ เขาไม่ต้องดิ้นรนอะไร เขาก็มี เขาก็เจริญรุ่งเรืองได้

ปีศาจมันร้าย มันรู้ว่าข้าพเจ้าอ่อนแอมากมาย

มันรู้ว่าแท้จริงแล้ว ความเป็นมนุษย์อย่างไรก็ไขว้คว้าหาความสุขสบายฝ่ายตนเองเสมอ

ดูคนนั้นสิ เขาอยู่เฉยๆ สบายๆ ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย

ดูคนโน้นสิ เขากล้าปฏิเสธงาน เขาก็เลยสบายไม่ต้องทำงานนั้น

คนที่ทำ ก็จะถูกใช้ให้ทำอยู่เช่นนั้น เพราะเขาใช้ง่าย

ปีศาจอ่านใจ อ่านความต้องการของข้าพเจ้าได้ชัดเจนยิ่งนัก

ในวันที่ข้าพเจ้าอ่อนแอ  ข้าพเจ้าหยุดทุกอย่าง

เหมือนตัวเองถูก shutdown จากปัญหารอบข้าง

เหมือนตัวเองสร้างกำแพงขึ้นมากั้นไม่ให้ปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาข้องแวะได้

ปีศาจคงหัวเราะเยาะข้าพเจ้าอยู่  มันคงนึกกระหยิ่มในใจที่มันกำลังทำงานนี้สำเร็จ

มันกำลังทำให้ข้าพเจ้าพ่ายแพ้ และไม่ยอมที่จะต่อสู้กับปัญหา

หรืออุปสรรคใดใดต่อไปได้อีก

แต่น่าเสียดาย ที่ข้าพเจ้ามีพระวาจาของพระเจ้า

คอยหนุนนำข้าพเจ้าในทุกวัน ทุกสัปดาห์

โดยเฉพาะในวันที่ข้าพเจ้ากำลังจะล้มลง

พระวาจาไม่ได้ฉุดข้าพเจ้าขึ้นมา แต่พระวาจาจะเสริมพลังข้าพเจ้าให้เข้มแข็ง

และมีกำลังที่จะต่อสู้ต่อไปอย่างดีขึ้น

พระวาจาจะค่อยๆสมานบาดแผลชีวิตของข้าพเจ้าให้หาย

และคอยเตือนข้าพเจ้าให้จดจำรอยบาดแผลนั้นให้ดี

เพื่อจะได้ไม่พลาดหกล้มแบบเดิมอีก

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้า”

(สดุดี 91:9)

โปรดทรงเติมพลังชีวิตให้ข้าพเจ้าเสมอ

โดยเฉพาะในวันที่ข้าพเจ้าอ่อนแอ  สิ้นหวัง

เพราะความอ่อนแอสิ้นหวัง

จะเปิดโอกาสให้ปีศาจเข้ามาครอบครองความคิดของข้าพเจ้าได้

โปรดให้ข้าพเจ้าเอาชนะอำนาจชั่วร้ายที่จะคอยเข้ามาผจญล่อลวง

ในวันที่ข้าพเจ้าอ่อนแอ

“พระวาจาอยู่ใกล้ท่าน อยู่ในปากและในใจของท่าน”

(โรม 10:8)

โปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นคนบาป

บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

.....................................